Místní akční skupina Nad Orlicí, se statutem obecně prospěšné společnosti, vznikla na počátku roku 2007. Sdružuje podle principu partnerství a v Leaderovském duchu venkovské podnikatele, hospodáře, spolky a obce s cílem dosáhnout lepšího rozvoje venkova v kraji tří Orlic.
Postupně formujeme společnou strategii, abychom se stali úspěšnými žadateli v programu LEADER 2007-13. Tvoříme společnou vizi Venkov nad Orlicí v roce 2015.
©2009 MAS NAD ORLICÍ. Všechna práva vyhrazena.
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto.
Mapa stránek · Zásady používání stránek