slideshow
Propagace MAS
slideshow
Zařízení sociální péče Choceň
slideshow
Charita Třebechovice p. O.
slideshow
Choceň - lávka
slideshow
Kostelec nad Orlicí
slideshow
Oucmanice Paleta
slideshow
Běstovice workout
slideshow
ZŠ Borohrádek
slideshow
Církevní ZŠ Borohrádek
slideshow
Farma u řeky Orlice
slideshow
Vysoký Újezd
slideshow
Chlenská uzenina
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

  Nová zelená úsporám LIGHT

 

 

Oprávnění žadatelé:

- vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby

+ všichni členové domácnosti jsou příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně,

nebo domácnost pobírala v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení

Podporovaná opatření:

 

Aktivita (typ opatření)

Měrná jednotka

Dotace [Kč]

Zateplení fasády

běžný metr

6 000

Zateplení střechy

kompletní opatření

120 000

Zateplení stropu pod půdou

kompletní opatření

50 000

Zateplení podlahy na zemině nebo  nad nevytápěným suterénem

kompletní opatření

60 000

Výměna oken

1 ks výplně

12 000

Výměna vchodových dveří

1 ks dveří

18 000

Instala OZE

1 sestava

90 000

 

 

Maximální částka dotace 150.000,-Kč na rodinný dům. Výše dotace 100%.

Podání žádosti:

Příjem žádostí bude otevřen 9. ledna 2023. Máte-li možnost, pusťte se do úprav svého obydlí již nyní. Dotaci lze vyplatit zpětně na realizace uskutečněné již od 12. září 2022.

Přílohy k žádosti:

  • Fotodokumentaci
  • Odborný posudek navrhovaných opatření, který vám vypracují zástupci MAS
  • doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu 
  • K žádosti budete též potřebovat potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení.

 

Kontaktní osoby MAS:

Květa Filipová: kveta.filipova@nadorlici.cz 737 851 127

 

Lenka Pelinková lenka.pelinkova@nadorlici.cz   603 433 091


Martina Lorencová: martina.lorencova@nadorlici.cz  733 351 657

www.nadorlici.cz

 

PŘÍLOHY:

Podmínky výzvy

Odborný posudek

Závěrečná zpráva

Založení e-identity - návod


Zpět
  KALENDÁŘ
Nejsou publikovány žádné akce.
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes