slideshow
Propagace MAS
slideshow
Diskový podmítač - Horáček Lhoty u Potštejna
slideshow
Dopravní hřiště v Chocni
slideshow
IT kompetence ZŠ a MŠ Sruby
slideshow
Kuchyň Borohrádek
slideshow
Mobiliář na akce - SH - ČMS SDH Libřice
slideshow
Vybavení MŠ Rviště
slideshow
Vybavení pro kulturní akce - ZUŠ Choceň
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

  Novinky v Nové zelené úsporám Light 2024

Oprávnění žadatelé:

- vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby

- vlastníci nebo spoluvlastníci bytu v bytovém domě nebo spoluvlastnického podílu na bytovém domě s právem užívat posuzovaný byt anebo člen bytového družstva s právem užívání posuzovaného bytu v bytovém domě

+ všichni členové domácnosti jsou příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně,

nebo domácnost pobírala v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení nebo příspěvek na dítě

Podporovaná opatření:

 

Aktivita (typ opatření)

Měrná jednotka

Dotace [Kč]

Zateplení fasády

běžný metr

6 000

Zateplení střechy

kompletní opatření

120 000

Zateplení stropu pod půdou

kompletní opatření

50 000

Zateplení podlahy na zemině nebo  nad nevytápěným suterénem

kompletní opatření

60 000

Výměna oken

1 ks výplně

12 000

Výměna vchodových dveří

1 ks dveří

18 000

Instalace OZE s bojlerem

Instalace OZE bez bojleru                                                                    

1 sestava

90 000

60 000

                                                                                      

 

Maximální částka dotace 150.000,-Kč na rodinný dům. Výše dotace 100%.

Podání žádosti:

Příjem žádostí bude otevřen 17. ledna 2024. Máte-li možnost, pusťte se do úprav svého obydlí již nyní. Dotaci lze vyplatit zpětně na realizace uskutečněné již od 12. září 2022.

Přílohy k žádosti:

  • fotodokumentaci
  • Odborný posudek o navrhovaných opatřeních, který vám vypracují zástupci MAS https://novazelenausporam.cz/poradenstvi-pro-nzu-light/
  • Záznam o návštěvě na místě, potvrzený zástupci MAS
  • doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu 
  • k žádosti budete též potřebovat potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení nebo příspěvku na dítě
  • Souhlas spoluvlastníků bytového domu (SVJ, bytového družstva)

 

Kontaktní osoby MAS:

Květa Filipová: kveta.filipova@nadorlici.cz 737 851 127

 

Lenka Pelinková lenka.pelinkova@nadorlici.cz   603 433 091


Martina Lorencová: martina.lorencova@nadorlici.cz  733 351 657

www.nadorlici.cz

 

PŘÍLOHY:

Podmínky výzvy

Odborný posudek

Závěrečná zpráva

Založení e-identity - návod

Záznam o návštěvě na místě

Zpráva o instalaci OZE


Zpět
  KALENDÁŘ
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes