slideshow
Propagace MAS
slideshow
Diskový podmítač - Horáček Lhoty u Potštejna
slideshow
Dopravní hřiště v Chocni
slideshow
IT kompetence ZŠ a MŠ Sruby
slideshow
Kuchyň Borohrádek
slideshow
Mobiliář na akce - SH - ČMS SDH Libřice
slideshow
Vybavení MŠ Rviště
slideshow
Vybavení pro kulturní akce - ZUŠ Choceň
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

  Plánovaná výzva Společná zemědělská politika - Rozvoj venkova

Programový výbor MAS schválil vyhlášení 1.výzvy ze Společné zemědělské politiky (dříve PRV).

Výzva bude vyhlášena v polovině března.

 

Vyhlašovaná opatření (Fiche)

 

Fiche 1 - zemědělci               - alokace 2,5 mil.     - výše dotace 50%

Fiche 2 - lesnictví                  - alokace 2,5 mil.     - výše dotace 50%

Fiche 3 - podpora podnikání   - alokace 2,5 mil.     - výše dotace 50%      

 

Fiche 5 - rozvoj obcí               - alokace 5 mil.       - výše dotace 80%   - max. 500tis. na 1 projekt

-podpora spolkové a kulturní činnosti, vesnických knihoven, školních jídelen, dětských hřišť, sportovišť, zahrad u MŠ. komunální techniky, oprav drobných památek

 

Fiche 6 - prvky v krajině        - alokace 2,5 mil.        - výše dotace 80% - max. 500tis. na 1 projekt

- naučné stezky, drobné památky v krajině, biotopy, remízky, odpočinková místa

 

Výtah z pravidel

Pravidla SZP

 


Zpět
  KALENDÁŘ
Nejsou publikovány žádné akce.
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes