slideshow
Propagace MAS
slideshow
Diskový podmítač - Horáček Lhoty u Potštejna
slideshow
Dopravní hřiště v Chocni
slideshow
IT kompetence ZŠ a MŠ Sruby
slideshow
Kuchyň Borohrádek
slideshow
Mobiliář na akce - SH - ČMS SDH Libřice
slideshow
Vybavení MŠ Rviště
slideshow
Vybavení pro kulturní akce - ZUŠ Choceň
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

  Výroční zpráva a střednědobá Evaluace MAS

Od ledna do května 2019 MAS pracovala na Evaluace stratetegie - hodnotila naplňování cílů strategie, indikátorů, dopad zrealizovaných projektů na území. V rámci evaluace proběhlo jednání focus skupiny, setkání starostů, jednání výběrové komise a programového výboru, rozhory a dotazníkové šetření s žadateli.

 

Další dokumentem, který MAS dopracovala v milulých dnech je výroční zpráva za rok 2018, v ní se dozvíte více o činnosti MAS - průhěh výzev, projektech Místní akční plány II, příměstských táborech,..

 

 

Evaluace strategie

 

Výroční zpráva NAD ORLICÍ, o.p.s. 2018


Zpět
  KALENDÁŘ
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes