LOGO ISKP

logo-NSMASm.jpg

 logozijemespolu

 
PODPORUJÍ NÁS:

logo_colour KHK male.gif
Čin
nost MAS NAD ORLICÍ je podporována Královéhradeckým krajem.
 
 
jaune.jpgPRV_logo male.jpg
Realizace strategického plánu LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ a realizace projektů spolupráce MAS byly podpořeny Programem rozvoje venkova ČR.
 
 
Přípravu integrované strategie pro období 2014-2020 podporují města a obce v území. Aktuální stav najdete na stránce.
 

 

Nacházím se: Domovská stránka / MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA / Archiv novinek / Exkurze do Saska< Zpět

Exkurze do Saska

Ve dnech 17. -19. srpna jsme se vydali na zahraniční cestovní seminář do venkovských regionů Saska v rámci projektu Středoevropské cesty za identitou regionů a inspiracemi LEADER. Hledali jsme inspiraci v metodách, přístupech a motivech rozvojových projektů, které posilují a využívají identitu regionů, posilují vztah obyvatel k regionu a budují tvář regionu. Chtěli jsme přinést příklady dobré praxe v inovativních projektech LEADER i jiných.
S naší průvodkyní Nancy Sauer, zástupkyní Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii,  jsme se setkali v hraničním městě Žitava. Odtud jsme se společně vydali za prvním projektem v rámci programu LEADER: „Přestavba a úprava podstávkového domu‚ Staré řeznictví“ v Niedercunnersdorfu.  Pan Schatz, nositel projektu, nám představil svůj záměr i nelehkou cestu k rekonstrukci starého vesnického stavení do stávající podoby. V přízemí byla obnovena původní prodejna uzenin, nově vznikl kadeřnický salon. Nositel projektu využil možnosti 50% dotace na rekonstrukci zchátralého venkovského stavení za účelem bydlení. Obytné patro využívá s rodinou, zbytek prostorů by rád pronajímal jako kanceláře. Při realizaci projektu byl zachován charakter vesnické zástavby, vznikly dvě nové služby. Zároveň se vyřešila bytová otázka mladé rodiny, která zůstala na vesnici a nešla za prací do města.
Lesní koupaliště
Další projekt byl realizován v rámci IRV, byly při něm sanovány historické dřevěné převlékárny lesního koupaliště ve Wehrsdorfu. Koupaliště provozuje dobrovolný spolek na pozemcích obce, návštěvníky jsou především místní děti v době letních prázdnin. Dotace mohla být přidělena jen díky památkově chráněným dřevěným převlékárnám v našich podmínkách odpovídajících prvorepublikové plovárně. Odpoledne jsme se vydali na krátký výlet na kopec Monumentberg u „třešňové obce“ Groß Radisch. Historie obce je spjata s třešňovými sady. Radní i místní obyvatelé by na tuto tradici rádi navázali. Každoročně pořádají tématické třešňové slavnosti, zkoumají možnosti zpracování a prodeje třešňových produktů, tvoří tématické naučné stezky ve stínu třešňových výsadeb, snaží se o jednotný marketing. Velice nás zaujaly výrobky v kombinaci s dřínkami nebo křenem. V závěru dne proběhl seminář k výměně zkušeností s projekty k posílení místní identity a autenticity venkovských regionů.
Hotel na seně
Druhý den jsme zahájili návštěvou projektu „Přeměna stodoly na apartmány“. Při rekonstrukci zchátralého objektu stodoly vznikl v patře tzv. Hotel na seně, nabízející skupinám turistů možnost přespání přímo na seníku.
Během dopoledne jsme se přesunuli na sever k obci Boxberg známé díky tepelné elektrárně. Společně se starostou obce jsme navštívili jezero Bärwalder See a přilehlý krajinný park. Jezero vzniklo zatopením hnědouhelného lomu. Při rekultivaci byl vytvořen areál pro rekreaci a potřebná infrastruktura. V současné době chybí vhodní investoři, kteří by vybudovali potřebné rekreační zázemí (občerstvení, camp, půjčovny vybavení na vodní sporty…). V odpoledních hodinách jsme navštívili zrekonstruované hospodářské stavení na použití při projektu ‚Svět kreativního volného času s dílnou kreativity’“ v Milstrichu. Díky projektu vznikla dílna se zázemím pro volnočasové aktivity dětí z přilehlých obcí. Je vybavena potřebným výtvarným vybavením, ale i kostými a líčidly pro dětské party. Dílna je jako společenská místnost využívána k rodinným oslavám a pro bezbariérový přístup bezplatně najímána místnímu klubu seniorů.
Svět kreativního volného času
Poslední den jsme navštívili obec Guttau, kde byla v rámci projektu vytvořena lokální tepelná síť pro zásobování mateřské školy a školní družiny teplem z obnovitelných zdrojů energie. Starosta obce nám představil místní hasičskou zbrojnici, vzniklou rekonstrukcí městského pivovaru. Investice tohoto rozsahu pro účely dobrovolného hasičského spolku je v našich podmínkách nepředstavitelná. Po návštěvě informačního centra Saského rybničního hospodaření s muzeum rybářství jsme se vydali na procházku přírodní zážitkovou stezkou Guttauer Teiche (Rybníky v Guttau) do informačního centra biosférické rezervace UNESCO „Hornolužické vřesoviště“. Zaujaly nás netradiční prvky naučné stezky, které zajímavou formou interpretovaly přírodní hodnoty území (ptačí pozorovatelny, vyhlídkové věže, vůně a zvuky v rákosí, svět očima hmyzu…).
Posledním bodem programu byl projekt „Přeměna selského domu na domov pro mentálně postižené dospělé“v Herwigsdorfu. Díky investici ve výši 11 mil. Kč byl zachován typický prvek místní architektury a vzniklo cvičné bydlení pro osoby s mentálním postižením. Odtud jsme se vydali zpět domů, plni zážitků a nových nápadů.
Všechny navštívené projekty ani postřehy se do tohoto článku nevtěsnají, proto využijte příležitosti a pojeďte příště s námi. V kalendáři naleznete termíny exkurzí a stáží v Tyrolsku, na které se Vás tímto srdečně zveme.  
 leader_logo.jpgLOGO ISKPlogozijemespoluIROP_CZ_RO_B_C RGB
© 2009 - 2106 MAS NAD ORLICÍ - region, kde se setkávají řeky. Všechna práva vyhrazena.
Redakční systém. Realizoval WAMAK.
Mapa stránek · Zásady používání stránek