LOGO ISKP

logo-NSMASm.jpg

 logozijemespolu

 
PODPORUJÍ NÁS:

logo_colour KHK male.gif
Čin
nost MAS NAD ORLICÍ je podporována Královéhradeckým krajem.
 
 
jaune.jpgPRV_logo male.jpg
Realizace strategického plánu LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ a realizace projektů spolupráce MAS byly podpořeny Programem rozvoje venkova ČR.
 
 
Přípravu integrované strategie pro období 2014-2020 podporují města a obce v území. Aktuální stav najdete na stránce.
 

 

Nacházím se: Domovská stránka / MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA / Možnost dalších finančních prostředků z LEADERu pro Vás - výzva k zapojení do projektu< Zpět

Možnost dalších finančních prostředků z LEADERu pro Vás - výzva k zapojení do projektu

 
MAS NAD ORLICÍ připravuje tzv. projekty spolupráce z Programu LEADER. V rámci těchto projektů mohou na území MAS probíhat investiční aktivity (nákupy vybavení, úpravy prostranství, veřejně sloužící objekty a zázemí) doplněné o výdaje na pořádání různých tzv. měkkých akcí (koncerty, jarmarky, festivaly....). Hledáme partnery projektu na území MAS, kteří by měli zájem se do projektu zapojit. Může se jednat o spolky, organizace, školy, obce, aktivní fyzické osoby i malé podnikatele.
 
Co Vám to přinese? Možnost zrealizovat Vámi plánovanou investici ve Vaší obci s dotací 90% (DPH je zde uznatelný výdaj na rozdíl od projektů, kde žádá obec). Formálním žadatelem a zajišťovatelem většiny administrativy projektu by byla MAS NAD ORLICÍ.
 
Co se od Vás očekává? Aktivní zapojení do projektu - formulování co byste ve Vaší obci nebo lokalitě chtěli, pomoc při realizaci investice (kde co bude, dozor nad realizací....), podíl na předfinancování Vaší investice, zajištění údržby investice.
 
Možná témata či spíše předměty financování? V současnosti MAS NAD ORLICÍ má tři různá témata investičních projektů, ale nebráníme se vaším dalším nápadům. Jedná se o tyto témata:
1) Veřejná prostranství a jejich zeleň v obci - možnost úprav návsí a dalších veřejných ploch v obcích, položení zpevněných ploch, výsadba veřejné zeleně, pořízení mobiliáře (lavičky, stojany na kola, odpadkové koše....), lze doplnit o opravy drobných památek (křížky, muka, sochy....)
2) Hřiště a podobná zlepšení veřejných prostranství - mělo by se jednat o méně tradičnější pojetí hřišť, např. hřiště se speciálním prvky pro seniory, lanová hřiště kombinující méně časté druhy herních prvků  a další
3) Využití řeky Orlice - vybudování přístavišť a odpočinkových míst pro vodáky podél řeky Orlice, pořízení propagace a usměrnění návštěvnického ruchu, navázání dalších veřejných vybavení.
 
V případě Vašeho zájmu kontaktujte s konkrétním záměrem co nejdříve kancelář MAS:
Mgr. Petr Kulíšek, petr.kulisek@nadorlici.cz, 604 201 113
Ing. Mgr. Marie Kršková, marie.krskova@nadorlici.cz, 733 351 657
 
 leader_logo.jpgLOGO ISKPlogozijemespoluIROP_CZ_RO_B_C RGB
© 2009 - 2106 MAS NAD ORLICÍ - region, kde se setkávají řeky. Všechna práva vyhrazena.
Redakční systém. Realizoval WAMAK.
Mapa stránek · Zásady používání stránek