LOGO ISKP

logo-NSMASm.jpg

 logozijemespolu

 
PODPORUJÍ NÁS:

logo_colour KHK male.gif
Čin
nost MAS NAD ORLICÍ je podporována Královéhradeckým krajem.
 
 
jaune.jpgPRV_logo male.jpg
Realizace strategického plánu LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ a realizace projektů spolupráce MAS byly podpořeny Programem rozvoje venkova ČR.
 
 
Přípravu integrované strategie pro období 2014-2020 podporují města a obce v území. Aktuální stav najdete na stránce.
 

 

Osa III.1.2

Dotaz: 
uznatelnost nákladů v rámci SPL IV.I.II. hlavní opatření III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje: máme tady celkem 3 žadatele v této oblasti - u všech se jedná o nákup stroje:
 
1)       truhlář - automatický jednostranný olepovací stroj např.: http://www.panas.cz/stroj.php?sid=71 Je to stroj, který slouží k olepení dřevotřískových desek hranou v místě řezu. (cca 500 tis. Kč)
Ano, kód 282.
 
2)       autoopravář - diagnostika k automobilům. Jedná se o krabičku cca 15x20 cm která se napojí do auta (osobní a dodávková vozidla do 3,5 t) na řídící jednotku a na počítač/notebook, z řídící jednotky dokáže sejmout data, která vyhodnotí a určí závadu automobilu - výsledek se zobrazí na počítači. Cena přibližna 100 tis. Kč
Ano, kód 282.
 
3) autoopravář - diagnostika autoklimatizací. např.: http://aa.bosch.cz/download/pdf/servis-klimatizaci.pdf (na obrázku má diagnostika klimatizace kolečka - není problém je demontovat u umístit stroj na pevné místo, popř. zakoupit jiný stroj bez koleček) Jde o stroj pevně stojící na určeném místě v provozovně, automobilem se najede k němu a pomocí výsuvných hadic se ze stroje plní nebo provádí servis na klimatizacích. (cca 150 tis. Kč) Žadatel by měl zájem ještě orpavit střechu na provozovně a vybudovat přístupovou komunikaci ze zámkové dlažby na vlastním pozemku.
Ano, zařízení (282), rekonstrukce střechy (279). Přístupová komunikace by mohla být v kódu 281 pokud se jedná o areál provozovny, v kódu jsou uvedeny odstavná stání, nikoli příjezdová komunikace, takže doporučuji zeptat se přímo garanta opatření III.1.2 Ing. Suchardová – suchardova@szif.cz.
 
Odpověď
uvedené výdaje jsou způsobilé. – Samozřejmě pokud jsou použity v souladu s pravidly a projekt je v pořádku. Doporučuji vždy zkontrolovat, zda projekt odpovídá Popisu opatření (viz. Příloha 9, vždy pod nadpisem jednotlivého opatření). Dále, zda žadatel odpovídá definici příjemce dotace a zda jsou splněna Kritéria přijatelnosti a Další podmínky (např. zařazení do sekcí OKEČ). Projekt je tedy potřeba posuzovat vždy jako celek, nicméně vámi uvedené výdaje zapadají do opatření III.1.2., navrhla jsem k nim možné kódy.
 
 leader_logo.jpgLOGO ISKPlogozijemespoluIROP_CZ_RO_B_C RGB
© 2009 - 2106 MAS NAD ORLICÍ - region, kde se setkávají řeky. Všechna práva vyhrazena.
Redakční systém. Realizoval WAMAK.
Mapa stránek · Zásady používání stránek