LOGO ISKP

logo-NSMASm.jpg

 logozijemespolu

 
PODPORUJÍ NÁS:

logo_colour KHK male.gif
Čin
nost MAS NAD ORLICÍ je podporována Královéhradeckým krajem.
 
 
jaune.jpgPRV_logo male.jpg
Realizace strategického plánu LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ a realizace projektů spolupráce MAS byly podpořeny Programem rozvoje venkova ČR.
 
 
Přípravu integrované strategie pro období 2014-2020 podporují města a obce v území. Aktuální stav najdete na stránce.
 

 

Nacházím se: Domovská stránka / MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA / Archiv novinek / Podklady ze školení - zkušenosti s realizací SPL< Zpět

Podklady ze školení - zkušenosti s realizací SPL

Nejčastější chyby a zkušenosti s realizací SPL
 
Provoz:
-       Pracovní smlouvy (předkládají se všechny u jednoho zaměstnavatele)
-       V pracovních smlouvách musí být uvedeno číslo účtu zaměstnance
-       Pracovní  výkazy se předkládají i za plný úvazek
-       Dokládají se i čísla účtů OSSZ, FÚ , ZP – potvrzení
-       U plateb kontrolují VS (když se neshoduje chtějí čestné prohlášení účetní)
-       AU u banky, majetkových a nákladových účtů    
-       Předložit účet příjmů všech dotací
-       Předkládá se vyúčtování dotace z KHK
-       Doprava na faktuře (doložit cesťák a TP) – nebo raději zahrnout do služby
-       Předložení více dokladů na jednu akci (nájem, lektor, chlebíčky) – nakopírovat ke každému dokladu presenční listinu a pozvánku (ne jen 1x)
-       Nájem, povinné ručení, havarijní apod. – pokud je zaplaceno na celý rok tak do proplacení uplatňovat jen poměrnou část (tj. za 4 měsíce)
-       1x za rok je provedena fyzická kontrola a razítkují všechny originály dokladů
-       K fakturám dodací list s výrobním číslem – toto je předmětem fyzické kontroly
-       Plná moc manažera – i když ji máte na celé období stejně ji každoročně přikládáte znovu (ne ověřenou kopii, ale originál)
-       Každoročně se znovu předkládají i pracovní smlouvy, nájemní smlouvy apod,.
 
  
                
 
 
Žádost o dotaci
Místo opatření IV.1.2 v Žádosti uvedena opatření z fichí (např. III.1.3)
Název žadatele není shodný s názvem podle zakládajících dokumentů (kontrola na ARES)
Název projektu v Žádosti není shodný s názvem v Osnově projektu a s PD
Datum předložení Žádosti o proplacení není shodné s měsícem uvedeným v časovém harmonogramu v Osnově projektu.
Plátci DPH zahrnuli DPH do způsobilých výdajů místo do nezpůsobilých.
Kde je žádost podepsána – (1 a 2 výzva v místě MAS,  3 výzva v sídle žadatele, 4 výzva - ???)
V žádosti se nesmí dopisovat rukou – je to nečitelné !!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osnova projektu
2. Žadatel - Název žadatele není shodný s názvem podle zakládajících dokumentů (kontrola na ARES), přesně vypsat  čp: bez čísla popisného
                                   Název ulice: bez názvu ulice
3.2.1 Aktivity projektu – často chybí konkrétní činnosti, ze kterých bude projekt realizován (většinou je popsáno pouze obecně)
3.3 Technické řešení – chybí konkrétní věci jako např. vyjádření v měrných jednotkách, přesně rozměry, výměra apod.
3.4 Výsledky projektu – často chybí kvantifikace výsledků, je zde často psána pouze jakási omáčka okolo, která nekonkretizuje výsledky; chybí uvedení počtu pracovních míst, i když nevytvoří žádné, musí tam být napsáno, že nebude vytvořeno
4. Rozpočet – často chybí konkretizace a definice způsobilých výdajů, jsou zde zmíněny pouze způsobilé výdaje dle kódů, ale nejsou dále jinak blíže vyspecifikovány a konkretizovány
Rozpočet musí být zpracován v RTS, CROS – dle URS
5. Realizované projekty – často bývá chybně a nebo není uveden garant projektu
 
Nikde neuvádět apod. atd. nebo teček
 
Povinné přílohy
Čestné prohlášení je již podepsána není ověřeno, ačkoliv se má podepsat až na MAS
V Seznamu příloh špatně uveden počet stran nebo chybí některé přílohy.
Stavební povolení je platné, ale nenabylo právní moc.
Daňové přiznání není opatřeno razítkem FÚ
 
 
Realizace a vyúčtování:
Při výběrovém řízení vše 2x (i nabídky) – SZIF si všechno nechá a pak žadatel nemá nic.
Předkládá se i účet všech dotací žadatele.
Příloha k fakturám – rozpočet dle URS
V rozhodnutí o výběru chtějí uvedené ceny – rozpor se zákonem
Ve výběrovém řízení nad 500.000,- Kč – CPV kody
 
Administrace MAS
 
V tabulce administrativní kontroly a přijatelnosti není uvedeno přesné znění:
Osoba odpovědná za MAS: jméno, příjmení
Do těchto tabulek neuvádět své kontroly – jen to co je v pravidlech.
K opravám musí mít manažer plnou moc žadatele (Pohoda venkova nemusí)
Hlášení změn žadatelů – podpis manažera MAS a ověřený podpis žadatele
 leader_logo.jpgLOGO ISKPlogozijemespoluIROP_CZ_RO_B_C RGB
© 2009 - 2106 MAS NAD ORLICÍ - region, kde se setkávají řeky. Všechna práva vyhrazena.
Redakční systém. Realizoval WAMAK.
Mapa stránek · Zásady používání stránek