LOGO ISKP

logo-NSMASm.jpg

 logozijemespolu

 
PODPORUJÍ NÁS:

logo_colour KHK male.gif
Čin
nost MAS NAD ORLICÍ je podporována Královéhradeckým krajem.
 
 
jaune.jpgPRV_logo male.jpg
Realizace strategického plánu LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ a realizace projektů spolupráce MAS byly podpořeny Programem rozvoje venkova ČR.
 
 
Přípravu integrované strategie pro období 2014-2020 podporují města a obce v území. Aktuální stav najdete na stránce.
 

 

Nacházím se: Domovská stránka / MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA / Archiv novinek / Prčická výzva pro venkov < Zpět

Prčická výzva pro venkov

create_photo.php.jpg
Venkov touto výzvou nabízí vládě a Parlamentu ČR, že pokud dostane tyto peníze, bude schopen splnit adekvátní části cílů, ke kterým se Česká republika zaváže Evropské komisi, a to zejména konkurenceschopnost, snižování chudoby, snižování rizik klimatických změn a inovaci a vzdělávání.
Venkovem se podle této definice rozumí území obcí do 25 000 obyvatel, v nichž žije 57 % populace ČR.
Třídenní národní konference, která dostala podtitul Venkov v Prčici, se zúčastnilo 250 zástupců samospráv, státní správy a lidí z organizací i privátních subjektů, kteří se zabývají rozvojem venkova nebo na venkově působí. Jednání probíhalo ve čtyřech skupinách podle předem daných témat, a to Veřejná osobní doprava na venkově, Venkov, rodina a tradice, Rozvoj a ekonomika venkova,
Zemědělství a krajina. Podněty, které z konference vzešly, budou zaslány ministerstvům dopravy, zemědělství, místního rozvoje a životního prostředí.
Heslem workshopu Zemědělství a životní prostředí se stalo „Zabojovat za Česko“, a to nejen ve vztahu k Evropské unii, ale také k tuzemským spotřebitelům, kteří by měli dávat přednost domácím výrobkům. Je třeba také připravit ucelenou strategii venkova, která bude současně řešit všechny důležité oblasti, tedy půdu, vodu a krajinu.
Účastníci pracovní skupiny Rozvoj a ekonomika venkova se shodli na tom, že je potřeba spravedlivěji přerozdělovat daňové výnosy pro obce, zasadit se o vymahatelnost práva a vytvořit jasné a srozumitelné právní předpisy pro rozvoj podnikání a cestovního ruchu na venkově. Podle účastníků
workshopu Veřejná osobní doprava na venkově rozhodují o veřejné osobní dopravě v současnosti ti, kteří ji nevyužívají, a ti, kteří ji potřebují, na ni nemají žádný vliv. Je proto třeba vytvořit koncepci, na níž se budou podílet hlavně samosprávy a samotní občané.
Pracovní skupina Venkov, rodina a tradice odmítla návrh ministerstva školství na optimalizaci škol, protože by to podle ní prakticky znamenalo likvidaci venkovského školství. Účastníci této pracovní skupiny podpořili tradiční hodnoty, mezi něž patří mimo jiné fungující rodina, péče o děti a seniory. Je podle nich také třeba podporovat pospolitost venkovské komunity a občanských iniciativ.
Národní konferenci Venkov 2011 pořádal Spolek pro obnovu venkova ČR v rámci Celostátní sítě pro venkov, zřízené Ministerstvem zemědělství ČR, v součinnosti s Národní sítí místních akčních skupin ČR. Dalšími partnery konference bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo dopravy ČR a Středočeský kraj. Akce byla spolufinancovaná z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
 leader_logo.jpgLOGO ISKPlogozijemespoluIROP_CZ_RO_B_C RGB
© 2009 - 2106 MAS NAD ORLICÍ - region, kde se setkávají řeky. Všechna práva vyhrazena.
Redakční systém. Realizoval WAMAK.
Mapa stránek · Zásady používání stránek