LOGO ISKP

logo-NSMASm.jpg

 logozijemespolu

 
PODPORUJÍ NÁS:

logo_colour KHK male.gif
Čin
nost MAS NAD ORLICÍ je podporována Královéhradeckým krajem.
 
 
jaune.jpgPRV_logo male.jpg
Realizace strategického plánu LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ a realizace projektů spolupráce MAS byly podpořeny Programem rozvoje venkova ČR.
 
 
Přípravu integrované strategie pro období 2014-2020 podporují města a obce v území. Aktuální stav najdete na stránce.
 

 

Nacházím se: Domovská stránka / MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA / Prezentace výsledků mapování krajiny nivy Tiché Orlice< Zpět

Prezentace výsledků mapování krajiny nivy Tiché Orlice

V pondělí 29.11 představili studenti Mendelovy univerzity v Brně výsledky říjnového mapování krajiny nivy Tiché Orlice starostům obcí Čermná nad Orlicí, Borohrádek a Žďár nad Orlicí, zástupcům z MÚ Kostelec nad Orlicí odbor územního plánu a zástupci z Agentury ochrany přírody a krajiny v Hradci Králové.
Během krátké prezentace představili přírodní poměry území. Pak jednotlivé skupiny prezentovaly závěry z mapování na daném katastru. Mapovými výstupy byl aktuální stav krajiny, její prostupnost, možnosti rekreačního využití, ekologická stabilita území a hlavně kritická místa v krajině, vyžadující nějaké nápravné opatření.
V závěru semináře studenti odevzdali starostům obcí souhrnnou správu s výsledky mapování.
 
MAS NAD ORLICÍ se ve spolupráci s MÚ v Kostelci nad Orlicí a starosty obcí pokusí kontaktovat příslušné vlastníky dotčených parcel, aby celoroční práce na projektu Péče o krajinu získala konkrétní rozměry v podobě podaného krajinotvorného projektu.
Náš velký dík patří Ing. Jiřímu Schneiderovi, PhD. z Mendelovy univerzity v Brně, který mapování a zpracování závěrečných zpráv zaštítil po odborné stránce.
 leader_logo.jpgLOGO ISKPlogozijemespoluIROP_CZ_RO_B_C RGB
© 2009 - 2106 MAS NAD ORLICÍ - region, kde se setkávají řeky. Všechna práva vyhrazena.
Redakční systém. Realizoval WAMAK.
Mapa stránek · Zásady používání stránek