LOGO ISKP

logo-NSMASm.jpg

 logozijemespolu

 
PODPORUJÍ NÁS:

logo_colour KHK male.gif
Čin
nost MAS NAD ORLICÍ je podporována Královéhradeckým krajem.
 
 
jaune.jpgPRV_logo male.jpg
Realizace strategického plánu LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ a realizace projektů spolupráce MAS byly podpořeny Programem rozvoje venkova ČR.
 
 
Přípravu integrované strategie pro období 2014-2020 podporují města a obce v území. Aktuální stav najdete na stránce.
 

 

Nacházím se: Domovská stránka / MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA / Archiv novinek / Projektové záměry< Zpět

Projektové záměry

Lze realizovat projekt zaměřený na rekonstrukci požární nádrže?
Rekonstrukci požární nádrže lze realizovat z opatření III.2.1.2 z kódu 360.
 
Vybudování zavlažovacího zařízení na fotbalovém hřišti?
Lze z opatření III.2.1.2., kód dle toho kam zařadíte 360, 367, 373 případně z kódu 383.
 
Pořízení stroje na úpravu travnatých hřišť (cena cca 100 tis. Kč)?
Mobilní stroje nelze pořizovat samostatně, šlo by pouze v případě, že hlavní projekt bude např. rekonstrukce sportoviště z opatření III.2.1.2. a toto by byl doplněk z kódu 373.
 
Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci?
Lze z opaření III.2.1.1. z kódu 338 nebo 337.
 
Zakoupení přenosové motorové stříkačky pro potřeby SDH (cena cca 250 tis. Kč)?
Mobilní prostředky nelze pořizovat samostatně, pouze např. v rámci projektu jako doprovodné vybavení z kódu 373.
 
Lze podpořit projekt, který je zaměřen pouze na výměnu oken na obecním úřadě?
Ano - kód 366, ale musí se vždy jednat o investiční akci a být zaúčtována jako investice.
 
Lze podpořit projekt, který je zaměřen na zateplení stropu hasičské zbrojnice?
Ano, lze čerpat na rekonstrukci hasičské zbrojnice, kód 366, ale musí se vždy jednat o investiční akci a být zaúčtována jako investice.
 
Lze podpořit v rámci kódu 383 nákup multifunkčních tabulí pro ZŠ (cena 1 tabule je větší než 40 000,- Kč)?
Ano, pouze pokud by to sloužilo jinému než školnímu využití a projekt bude takto směrován, záměr je zaměřen na zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity, ne na školní aktivity.
 
Lze realizovat projekt zaměřený na obnovu veřejného rozhlasu?
Ano, lze čerpat na veřejný rozhlas, viz kód 337 (Pravidla opatření IV.1.1)
 
Žadatel by chtěl podat projekt, který by se týkal vybavení sportoviště (např. nákup tréninkových pomůcek, nákup vybavení pro činnost sportovního klubu atd.). Celý projekt by byl složen pouze z nákupu tohoto vybavení a byl by uplatněn kód 383. Je možné podat takovýto projekt, který je zaměřen pouze na materiálně technické vybavení žádajícího subjektu, aniž by byly uplatněny jiné výdaje?
Dle Vašeho popisu – výdaje na tréninkové pomůcky a vybavení – nespadají do materiálně-technického zázemí pro sportovní akce. Vlastní pomůcky ve smyslu kolo, hůlky, míče apod. nejsou způsobilým výdajem v kódu 383. Pokud by se jednalo o stavební úpravu nebo zařízení ve smyslu popisu bodu 17 na str. 119 je možné podat takovýto projekt samostatně, jen na vybavení nelze. Zároveň byste měli splnit podmínky tohoto opatření a výdaje by měly být investiční.
 
Lze pod kód 383 zařadit mobiliář – dětské hrací prvky na veřejně přístupné prostranství?
Ano. Upozorňuji ale, že způsobilým výdajem je pouze investiční výdaj, tzn. že majetek nebo soubor movitých věcí musí mít vyšší hodnotu než 40 tis. Kč. Pokud by s nákupem mobiliáře souvisela i úprava terénu, doporučuji kód 358 z opatření III.2.1.2 – stavební obnova plochy (+ prolézačky, …).
 leader_logo.jpgLOGO ISKPlogozijemespoluIROP_CZ_RO_B_C RGB
© 2009 - 2106 MAS NAD ORLICÍ - region, kde se setkávají řeky. Všechna práva vyhrazena.
Redakční systém. Realizoval WAMAK.
Mapa stránek · Zásady používání stránek