LOGO ISKP

logo-NSMASm.jpg

 logozijemespolu

 
PODPORUJÍ NÁS:

logo_colour KHK male.gif
Čin
nost MAS NAD ORLICÍ je podporována Královéhradeckým krajem.
 
 
jaune.jpgPRV_logo male.jpg
Realizace strategického plánu LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ a realizace projektů spolupráce MAS byly podpořeny Programem rozvoje venkova ČR.
 
 
Přípravu integrované strategie pro období 2014-2020 podporují města a obce v území. Aktuální stav najdete na stránce.
 

 

Nacházím se: Domovská stránka / LEADER / LEADER PRV 2007 - 13< Zpět

  MAS NAD ORLICÍ realizuje program LEADER v období 2009-2013.

Dle svého Stragického plánu LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ využíváme dva finanční nástroje podpory rozvoje našeho území:

1) Realizujeme SPL formou výzev a podpory projektů žadatelů v 11 opatřeních (fichích)

Na toto období jsme bohužel díky nezodpovědně organizovanému a zajištěnému výběru a posouzení strategií MZe získali jen omezené prostředky na podporu projektů. Proto budeme podporovat spíše menší projekty, s dopadem na více aspektů.

2) Realizujeme projekty spolupráce MAS

Různé zajímavé záměry podporujeme i prostřednictvím projektů spolupráce regionů LEADER. Podali jsme již 7 projektů a většina byla úspěšných.
Chcete-li se také účastnit, prosím hledejte Vaše téma na stránkách projektů. Spolpracovat takto můžete na projektech nezakládajících veřejnou podporu. MAS zde vystupuje jako nositel celého projektu, spolupráce s partnery z našeho území se tak dějě formou spolupráce na jeho uskutečnění, předfinancování Vašeho podílu aktivit a investic nebo hledání zdroje, spoluprací na uskutečnění, účastí na setkávacích aktivitách k danému tématu s lidmi z partnerských regionů.

Další cestou jak naše MAS podporuje žadatele je pomoc s sepsáním žádosti, poradenství při vedení projektu a další podpora. Více najdete na stránce Naše služby.
 

Více o programu najdete na stránkách Komise týkající se Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

  LEADER v Evropě

Základní informace o tom, jak jsou principy LEADERu uplatňovány v jiných (nových i starých) členských zemích, najdete na stránkách EU o Leaderu.
Shrneme-li krátce: venkov je sice kolébkou každé i evropské kultury, ale v různých zemích je venkov uspořádán jinak, žije jiným životem a jinou samosprávou. A buďme rádi, je posledním útočištěm naší diverzity. Proto i srovnání jsou ošemetná.
Přesto lze alespoň pro přehled uvést, že:
•  v některých zemích je jen 10 MAS
•  některé země mají MAS pokryto celé území mimo velká centra
•  v mnoha zemích je více než polovina území v působnosti MAS
•  ve většině starších zemí vedly zkušenosti k ustanovení národních programů pro podporu rozvoje na principech LEADER
•  existují národní sítě MAS
•  MAS spolupracují přes hranice
•  všude je po dlouhých zkušenostech LEADER jedinečným efektem a rozvoj zdola nahoru je pozitivně vnímán
•  nové členské země jsou na různém stupni podpory LEADERu v minulém období, Česko je vpředu
•  v EU je jasným trendem spolupráce
 
 

Přehled našich výzev:

Vývěska
 leader_logo.jpgLOGO ISKPlogozijemespoluIROP_CZ_RO_B_C RGB
© 2009 - 2106 MAS NAD ORLICÍ - region, kde se setkávají řeky. Všechna práva vyhrazena.
Redakční systém. Realizoval WAMAK.
Mapa stránek · Zásady používání stránek