LOGO ISKP

logo-NSMASm.jpg

 logozijemespolu

 
PODPORUJÍ NÁS:

logo_colour KHK male.gif
Čin
nost MAS NAD ORLICÍ je podporována Královéhradeckým krajem.
 
 
jaune.jpgPRV_logo male.jpg
Realizace strategického plánu LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ a realizace projektů spolupráce MAS byly podpořeny Programem rozvoje venkova ČR.
 
 
Přípravu integrované strategie pro období 2014-2020 podporují města a obce v území. Aktuální stav najdete na stránce.
 

 

Lidé v orgánech obecně prospěšné společnosti

Systém zastupování v zákonem stanovených orgánech společnosti se řídí volbami, kdy Valná hromada MAS na základě volby navruje Správní radě OPS změny. Funkční období členů je tříleté, může se opakovat maximálně dvakrát za sebou. MAS dle svých vnitřních pravidel dodržuje poměrné zastpuení dle principu LEADER.

Správní rada (statutární orgán):
Ing. Pavel Hubálek P
Jiří Svatoš S
Příští zasedání se uskuteční: viz kalendář akcí.

Dozorčí rada (kontrolní orgán):
Jaromír Žid
Ing. Ilona Dvořáková N
Příští zasedání se uskuteční: viz kalendář akcí.
 
Ředitel/ka
Ředitel/ka je jmenován/a Správní radou OPS a plní roli manažera MAS, vede sekretariát a zajišťuje chod MAS i OPS.
Od 27.8.2016 je jmenována ředitelka NAD ORLICÍ, o.p.s. Bc. Martina Lorencová.
 leader_logo.jpgLOGO ISKPlogozijemespoluIROP_CZ_RO_B_C RGB
© 2009 - 2106 MAS NAD ORLICÍ - region, kde se setkávají řeky. Všechna práva vyhrazena.
Redakční systém. Realizoval WAMAK.
Mapa stránek · Zásady používání stránek