slideshow
Propagace MAS
slideshow
Zařízení sociální péče Choceň
slideshow
Charita Třebechovice p. O.
slideshow
Choceň - lávka
slideshow
Kostelec nad Orlicí
slideshow
Oucmanice Paleta
slideshow
Běstovice workout
slideshow
ZŠ Borohrádek
slideshow
Církevní ZŠ Borohrádek
slideshow
Farma u řeky Orlice
slideshow
Vysoký Újezd
slideshow
Chlenská uzenina
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

  Lidé v orgánech obecně prospěšné společnosti

Systém zastupování v zákonem stanovených orgánech společnosti se řídí volbami, kdy Valná hromada MAS na základě volby navrhuje Správní radě OPS změny. Funkční období členů je tříleté, může se opakovat maximálně dvakrát za sebou. MAS dle svých vnitřních pravidel dodržuje poměrné zastoupení dle principu LEADER.

Správní rada (statutární orgán):
PhDr. Yvona Ronzová
Ing. Václav Záruba


Dozorčí rada (kontrolní orgán):
 
Ředitel/ka
Ředitel/ka je jmenován/a Správní radou OPS a plní roli manažera MAS, vede sekretariát a zajišťuje chod MAS i OPS.
Od 27.8.2016 je jmenována ředitelka NAD ORLICÍ, o.p.s. Bc. Martina Lorencová.

Zpět
  KALENDÁŘ
Nejsou publikovány žádné akce.
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes