LOGO ISKP

logo-NSMASm.jpg

 logozijemespolu

 
PODPORUJÍ NÁS:

logo_colour KHK male.gif
Čin
nost MAS NAD ORLICÍ je podporována Královéhradeckým krajem.
 
 
jaune.jpgPRV_logo male.jpg
Realizace strategického plánu LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ a realizace projektů spolupráce MAS byly podpořeny Programem rozvoje venkova ČR.
 
 
Přípravu integrované strategie pro období 2014-2020 podporují města a obce v území. Aktuální stav najdete na stránce.
 

 

Nacházím se: Domovská stránka / MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA / Orgány MAS< Zpět
Místní akční skupina z řad svých členů volí orgány, které určují směřování společné strategie, rozhodují o členech a projektech, hospodaří s prostředky a zastupují MAS navenek. Orgány MAS jsou orgány dobrovolné, právně zastupuje navenek MAS statutární orgán o.p.s.

Valná hromada MAS
Je nejvyšším shromážděním MAS a smlouvou mezi členy a o.p.s. a statutem jsou jí dány základní pravomoci, schvaluje Statut o.p.s., volí zástupce do orgánů a závazně navrhuje o.p.s. osoby do jejich orgánů. Valnou hromadu tvoří zástupci všech členů, vždy silou jednoho hlasu. Rozhodnutí jsou přijímána zejména po dosažení konsensuálního řešení.
Příští zasedání se uskuteční: viz kalendář

Programový výbor
PV je maximálně desetičlenný orgán, který řídí proces tvorby a realizace strategie, aktivně se podílí na úspěšné realizaci a schvaluje programové dokumenty MAS.
Členy PV je max. 10 zástupců členů volených valnou hromadou MAS.
Příští zasedání se uskuteční: viz kalendář
Město Kostelec nad Orlicí - Tomáš Kytlík
Monitorovací výbor
Úkolem MV je sledovat naplňování strategie, zapojení veřejnosti do plánovacích a realizačních procesů a monitorovat dopady strategie. Členy MV jsou 3 zástupci členů volení valnou hromadou MAS.
Příští zasedání se uskuteční: viz kalendář
 
Výběrová komise
Úkolem VK je připravovat hodnoticí kriteria Fichí a hodnotit projekty ve výzvách MAS dle SPL. Má 10 členů a jednoho náhradníka zastupujícího při zaujatosti jednoho z členů.
Příští zasedání se uskuteční: viz kalendář
Město Choceň - Jan Svatoš
 
Ředitel/manažer MAS
Ředitel je jmenován Správní radou OPS a plní roli manažera MAS, vede sekretariát a zajišťuje chod MAS i OPS.
 leader_logo.jpgLOGO ISKPlogozijemespoluIROP_CZ_RO_B_C RGB
© 2009 - 2106 MAS NAD ORLICÍ - region, kde se setkávají řeky. Všechna práva vyhrazena.
Redakční systém. Realizoval WAMAK.
Mapa stránek · Zásady používání stránek