Nacházím se: Domovská stránka / Projekty MAS / Mezinárodní spolupráce / Péče o kulturní dědictví< Zpět
 

Společná péče o kulturní dědictví

Projekt mezinárodní spolupráce MAS Sdružení SPLAV, MAS NAD ORLICÍ, MAS OKO (SK) a MAS JAD (EE).

 Předmět projektu
Hlavním předmětem spolupráce je výměna zkušeností v aktivním využívání historického a kulturního potenciálu zúčastněných regionů. Projekt se skládá ze čtyř etap, které na sebe plynule navazují. První etapa je zaměřena na intenzívní vzdělávání členů MAS a další odborné a laické veřejnosti v oblasti venkovských řemesel, tradic, ochrany a údržby  venkovské přírody a krajiny, lidovém umění a slovesnosti, památkové péče. V druhé etapě budou uspořádány dvě exkurze na partnerská území s ukázkami dobré praxe ve školených tématech. Třetí etapa je zaměřena na praktické ověření získaných informací a dovedností. V obcích na území českých partnerů proběhnou pobytové pracovní pobyty skupin dobrovolníků, kteří budou podle objednávky obcí, odborných institucí, resp. jiných organizací mapovat a dokumentovat prvky lidové architektury, drobné sakrální architektury, lidového umění, tradic, svátků, atd.  Ve čtvrté etapě budou zpracované a získané dokumenty využity k veřejné prezentaci v rámci stálé expozice lidové kultury Rychnovska v Rokytnici v O.h. a Kostelecka v Kosteleckých Horkách.
 
Stav projektu
V listopadu 2008 byla podána žádost, projekt byl vybrán k podpoře. V současnosti se připravuje realizace projektu, projekt by měl být ukončen v do konce roku 2010. Jednotlivé akce k projektu najdete v sekci Kalendář, akce k projektu spolupráce jsou řazeny v kategorii Partnerství.
 
Postavení MAS
MAS NAD ORLICÍ je partnerem projektu, funkci koordinační MAS zastává Sdružení SPLAV, o.s.

Partneři projektu:
MAS Sdružení SPLAV
NGO Jarva Development Partners
MAS OKO - byla z projektu vyloučena českým MZe
 

Příspěvky k tématu:

Žádné články nejsou k dispozici.
 
 
  Odpovědnou osobou v MAS NAD ORLICÍ je Marie Kršková.
 leader_logo.jpgLOGO ISKPlogozijemespoluIROP_CZ_RO_B_C RGB
© 2009 - 2106 MAS NAD ORLICÍ - region, kde se setkávají řeky. Všechna práva vyhrazena.
Redakční systém. Realizoval WAMAK.
Mapa stránek · Zásady používání stránek