LOGO ISKP

logo-NSMASm.jpg

 logozijemespolu

 
PODPORUJÍ NÁS:

logo_colour KHK male.gif
Čin
nost MAS NAD ORLICÍ je podporována Královéhradeckým krajem.
 
 
jaune.jpgPRV_logo male.jpg
Realizace strategického plánu LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ a realizace projektů spolupráce MAS byly podpořeny Programem rozvoje venkova ČR.
 
 
Přípravu integrované strategie pro období 2014-2020 podporují města a obce v území. Aktuální stav najdete na stránce.
 

 

Nacházím se: Domovská stránka / LEADER / Principy LEADER< Zpět

Co je to LEADER

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l' Economie Régionale,
znamená v českém překladu: Propojování aktivit pro rozvoj ekonomiky venkova)
V přiloženém souboru najdete jeho platnou definici pro současné období a vysvětlení jeho správného uplatňování. MAS, které se neřídí principy, by neměly LEADER realizovat.

Principy:

•  spolupráce subjektů tří sektorů (občanského, podnikatelského a samosprávného)
•  realizace společné strategie spoluprací a podporou projektů z programu
•  je založen na místním partnerství obcí, podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací, škol, aktivních občanů...
•  dává tedy dohromady pestrou skupinu lidí, kteří společně přemýšlejí o rozvoji regionu v dlouhodobém měřítku
•  řízení a plánování zdola-nahoru: je založen na rozvojové strategii venkovské oblasti, kterou vytvářejí místní lidé podle místních potřeb
•  je založen na místních lidech, kteří sami určují, co jsou místní problémy a kam mají být poskytnuty finanční prostředky
•  o rozdělení peněz se tedy nerozhoduje v Praze, ani v krajské či městské samosprávě, nýbrž v Místní akční skupině

Více se dozvíte v přiloženém dokumentu, který je výtahem ze stránek ELARD.

Cíle:

•  zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
•  šetrné využití místních zdrojů
•  inovace a nové technologie na venkov
•  posílení venkovské komunity, spolupráce
•  podpora místních výrobků a jejich uplatnění a propagace
 

  LEADER v Evropě

Základní informace o tom, jak jsou principy LEADERu uplatňovány v jiných (nových i starých) členských zemích, najdete na stránkách EU o Leaderu.
Shrneme-li krátce: venkov je sice kolébkou každé i evropské kultury, ale v různých zemích je venkov uspořádán jinak, žije jiným životem a jinou samosprávou. A buďme rádi, je posledním útočištěm naší diverzity. Proto i srovnání jsou ošemetná.
Přesto lze alespoň pro přehled uvést, že:
•  v některých zemích je jen 10 MAS
•  některé země mají MAS pokryto celé území mimo velká centra
•  v mnoha zemích je více než polovina území v působnosti MAS
•  ve většině starších zemí vedly zkušenosti k ustanovení národních programů pro podporu rozvoje na principech LEADER
•  existují národní sítě MAS
•  MAS spolupracují přes hranice
•  všude je po dlouhých zkušenostech LEADER jedinečným efektem a rozvoj zdola nahoru je pozitivně vnímán
•  nové členské země jsou na různém stupni podpory LEADERu v minulém období, Česko je vpředu
•  v EU je jasným trendem spolupráce
 leader_logo.jpgLOGO ISKPlogozijemespoluIROP_CZ_RO_B_C RGB
© 2009 - 2106 MAS NAD ORLICÍ - region, kde se setkávají řeky. Všechna práva vyhrazena.
Redakční systém. Realizoval WAMAK.
Mapa stránek · Zásady používání stránek