slideshow
Propagace MAS
slideshow
Diskový podmítač - Horáček Lhoty u Potštejna
slideshow
Dopravní hřiště v Chocni
slideshow
IT kompetence ZŠ a MŠ Sruby
slideshow
Kuchyň Borohrádek
slideshow
Mobiliář na akce - SH - ČMS SDH Libřice
slideshow
Vybavení MŠ Rviště
slideshow
Vybavení pro kulturní akce - ZUŠ Choceň
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

   Projekty mezinárodní spolupráce

Naše MAS od počátku tvorby strategií a formulace Strategického plánu LEADER spolupracuje i se zahraničními partnery s vědomím, že přeshraniční výměna zkušeností v rámci tématu natolik evropském, jakým je LEADER, přináší všem stranám zásadní poznání nejlepších cest rozvoje a spolupráce.
Protože ale v českém pojetí jsou v podmínkách opatření IV.2.1. projekty spolupráce velmi redukovány na pouhých několik možných témat a žadatelů, a stejně jako v LEADERu samotném je velmi limitující výklad administrátora, nutně hledáme zdroje i jinde.
 


Zpět
  KALENDÁŘ
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes