slideshow
Propagace MAS
slideshow
Zařízení sociální péče Choceň
slideshow
Charita Třebechovice p. O.
slideshow
Choceň - lávka
slideshow
Kostelec nad Orlicí
slideshow
Oucmanice Paleta
slideshow
Běstovice workout
slideshow
ZŠ Borohrádek
slideshow
Církevní ZŠ Borohrádek
slideshow
Farma u řeky Orlice
slideshow
Vysoký Újezd
slideshow
Chlenská uzenina
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

  Příměstské tábory s NAD ORLICÍ, o.p.s.

Číslo a název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 134/03_16_047/CLLD_16_01_062
Název výzvy: 2. Výzva MAS NAD ORLICÍ – OPZ 4 Prorodinná opatření – I.
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009079
Název projektu: Prázdniny s NAD ORLICÍ, o.p.s.
Celkový rozpočet: 4 471 112,50 Kč
Příspěvek z Evropského sociálního fondu: 3 800 445,62 Kč

Příspěvek ze státního rozpočtu ČR: 670 666,88 Kč
Vlastní zdroje financování:
0,00 Kč
Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 30. 11. 2020

 

Projekt Prázdniny s NAD ORLICÍ, o.p.s. je zaměřen na pomoc zaměstnaným rodičům pečujícím o děti předškolního a školního věku v době jarních a letních prázdnin. Cílem projektu je zajištění péče o tyto děti v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání nebo si aktivně nové zaměstnání hledají. Zaměstnaní rodiče musí každoročně řešit problém, kam děti během

prázdnin umístit, protože 3leté až 10leté dítě se samotné doma neodváží nechat a pokud ano, jsou rodiče přece jen klidnější, když je o děti postaráno a ještě se zabaví smysluplnou činností.

V roce 2018 bude zrealizováno v 7 obcích 37 turnusů příměstských táborů. Jedná se o obce Borohrádek, Černilov, Chleny, Choceň, Kostelec nad Orlicí, Orlické Podhůří a Týniště nad Orlicí.

Příměstské tábory využije 680 dětí ve věku od 4 do 14 let. K péči je třeba zajistit na všechny turnusy 113 pečovatelů. Počet pečovatelů je sestaven podle počtu dětí v jednotlivých turnusech.  Na péči o 6 dětí je určen 1 pečovatel. Pečovatel odpracuje za 1 turnus 50 hodin a bude odměněn na DPP 150,-Kč/hod.

V rámci projektů bude hrazen spotřební materiál – sportovní materiál, stolní hry, apod. ve výši 368 390,-Kč pro rok 2018. Tento materiál bude použit i v následujících letech. Dále bude hrazen spotřební a hygienický materiál v hodnotě 3 000,-/turnus. V rámci tábora bude hrazena vždy 1 animační aktivita v max výši 3 000,-/turnus.

Cílem realizace tábora je sladění pracovního a rodinného života rodičů nezletilých dětí.


Zpět
  KALENDÁŘ
Nejsou publikovány žádné akce.
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes