slideshow
Propagace MAS
slideshow
Diskový podmítač - Horáček Lhoty u Potštejna
slideshow
Dopravní hřiště v Chocni
slideshow
IT kompetence ZŠ a MŠ Sruby
slideshow
Kuchyň Borohrádek
slideshow
Mobiliář na akce - SH - ČMS SDH Libřice
slideshow
Vybavení MŠ Rviště
slideshow
Vybavení pro kulturní akce - ZUŠ Choceň
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

  Společně pro vzdělávání občanů

Projekt podpořený z OPVK. Nad Orlicí, o.p.s., zde působí jako partner projektu, který zajišťuje společně s Mateřským centem Kamínek realizaci projektu v Královéhradeckém kraji. Jedná se o vzdělávací projekt, v našem regionu vzniknou čtyři tematické moduly určené dospělé populaci. Dle harmonogramu projektu na podzim roku 2012 vzniknou učební osnovy těchto modulů a studijní materiály. Na jaře roku 2013 proběhne pilotní realizace seminářů na našem území. Na závěr projektu proběhnou v letních měsících exkurze a závěrečná konference projektu.Partneři projektu:
IMPULS TŘEBÍČ

Realizace projektu: srpen 2012 - říjen 2013

 
Rozpočet projektu:
Celkový: 6 641 696 Kč
Nad Orlicí, o.p.s.: 475 200 Kč

 
Popis projektu:
Obecným cílem projektu je zvýšení kvality odborných a obecných kompetencí obyvatel 5 dotčených regionů ČR
(Jihočeský kraj, Vysočina, Královehradecký kraj, Zlínský kraj a Jihomoravský kraj) prostřednictvím přípravy 13
vzdělávacích modulů v těchto tématických oblastech:
1) Odpovědné spotřebitelské chování s důrazem naudržitelnou a odpovědnou spotřebu spojenou s udržitelnou
výrobou.
2) Rozvoj všeobecného přehledu z hlediska občanskýchkompetencí.
3) Aktivní přístup k obhajobě svých práv a k získáváníinformací o svých právech.
4) Multikulturalismus a prevenci extremismu.
5) Prevence kriminality, šikany, psychického násilí.
6) Zdravý životní styl.
7) Aktivní občanství a participaci občanů naveřejném dění. (Nad Orlicí, o.p.s.)
8) Vzdělávání k demokratickým hodnotám. (Nad Orlicí, o.p.s.)
9) Odpovědný přístup k financím. (Mateřské centrum Kamínek)
10) Odpovědný přístup k životnímu prostředí audržitelnému rozvoji. (Mateřské centrum Kamínek)
11) Vztah k médiím a informačním technologiím.
12) Dobrovolnictví.
13) Vztah k regionu, k lokálnímu společenství.

Zpět
  KALENDÁŘ
Nejsou publikovány žádné akce.
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes