slideshow
Propagace MAS
slideshow
Zařízení sociální péče Choceň
slideshow
Charita Třebechovice p. O.
slideshow
Choceň - lávka
slideshow
Kostelec nad Orlicí
slideshow
Oucmanice Paleta
slideshow
Běstovice workout
slideshow
ZŠ Borohrádek
slideshow
Církevní ZŠ Borohrádek
slideshow
Farma u řeky Orlice
slideshow
Vysoký Újezd
slideshow
Chlenská uzenina
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

  Venkovské komunitní školy

 

Cílem projektu je podpora rozvoje celoživotního vzdělávání na venkově ve prospěch udržitelnosti a konkurenceschopnosti venkova. Hlavním předmětem projektu je vytvoření podmínek pro celoživotní vzdělávání v obcích cestou vytvoření vzdělávacího a školícího centra v obci (9 komunitních škol ve třech regionech), vyškolení obecních koordinátorů celoživotního vzdělávání a rozvoje vesnic (9 koordinátorů) a nastartováním vlastního procesu vzdělávání v obci (min 30 vzdělávacích kurzů pro veřejnost, a min 350 účastníků kurzů).
Pro vytvoření zázemí celoživotního vzdělávání využíváme stávající vzdělávací zařízení v obci (základní školy), které budou částečně modernizovány a dovybaveny tak, aby mohly sloužit i dospělé populaci pro účely dalšího vzdělávání.  Vedle vytvoření zázemí pro komunitní školu je stěžejní aktivitou projektu zahájení procesu celoživotního vzdělávání v obcích. To je směrováno na rozšíření jazykových kompetencí, IT znalostí a tradičních dovedností, které zvýší možnost uplatnění absolventů na trhu práce a umožní jim zahájení, či rozšíření samostatného podnikání.  
Průřezovou aktivitou projektu je společné vzdělávání obecních koordinátorů celoživotního vzdělávání a rozvoje vesnice, kteří budou zajišťovat celoživotního vzdělávání, ale i další aktivity ve prospěch rozvoje obce.
 
 
Stav projektu
V červnu 2009 byl projekt zaregistrován na SZIF.
 
Postavení MAS

MAS NAD ORLICÍ je partnerem projektu, funkci koordinační MAS zastává MAS Sdružení Růže.

Partneři projektu:
MAS Sdružení RŮŽE
MAS Podhorácko

 

Zpět
  KALENDÁŘ
Nejsou publikovány žádné akce.
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes