LOGO ISKP

logo-NSMASm.jpg

 logozijemespolu

 
PODPORUJÍ NÁS:

logo_colour KHK male.gif
Čin
nost MAS NAD ORLICÍ je podporována Královéhradeckým krajem.
 
 
jaune.jpgPRV_logo male.jpg
Realizace strategického plánu LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ a realizace projektů spolupráce MAS byly podpořeny Programem rozvoje venkova ČR.
 
 
Přípravu integrované strategie pro období 2014-2020 podporují města a obce v území. Aktuální stav najdete na stránce.
 

 

Jaký je aktuální proces a jak se můžete zapojit?

Pracovní skupiny se scházejí dle Priorit ISÚ po celou dobu platnosti ISÚ k definici toho, co bychom měli financovat v SPL v následujících termínech. Aktuální informace najdete i v aktualitách:

PS1: Udržitelný rozvoj venkova a podmínek pro kvalitní život v obcích - Garantem je Ing. Pavel Bílek, setkání se konají 30.7.2008 v Kosteleckých Horkách - kanceláři MAS a 20.8.2008 v 18h tamtéž.

PS2: Rozvoj přívětivé a pohostinné tváře regionu jako podmínky pro návštěvnost a zvýšení kvality života v regionu - Garantem je Pavel Hubálek, setkání se konají 22.7. 2008 v Albrechticích n.O., 11.8. v 19h na Podhorním mlýně.

PS3: Rozvoj a provázanost místní ekonomiky a uplatnění místní produkce - Garant bude stanoven, setkání se konají 14.8. v 18h v Kosteleckých Horkách - kanceláři MAS.

PS4: Zvyšování úrovně a otevřenosti správy veřejných věcí a rozvoj partnerství a spolupráce, zapojování veřejnosti - Garantem je Mgr. Petr Kulíšek, setkání se konají 24.7.2008 v Častolovicích, 13.8.2008 od 17h v Častolovicích.

PS5: Rozvoj bohatství kulturního a spolkového života, sounáležitosti obyvatel - Garantem je Ing. Václav Záruba, setkání se konají 29.7.2008 v 18 h v Krňovicích, další setkání 18.8.2008 v 17.30 v Krňovicích.

PS6: Udržitelná péče o kulturní krajinu zvyšování její ekologické stability, udržitelné nakládání s prostředím - Garantem je Ing. Zbyněk Myšák, setkání se konají 18.8.2008 v 18.30 na OU v Krchlebách.

PS7: MAS jako opora a zázemí rozvoje regionu - prozatím nestanoveno, o prioritu pečuje Správní rada OPS.

Na počátku tvorby ISU probíhaly veřejnosti otevřená setkání pracovních skupin.

Lidé z území mas pod vedením garantů, se scházejí ve třech tematických pracovních skupinách
  • Krajina nad Orlicí
  • Lidé nad Orlicí
  • Rozvoj nad Orlicí
V. setkání mezi 29.52007
VI. setkání mezi 6.6. – 20.6.2007


Pracovní skupina Krajina nad Orlicí

Chcete-li se realizovat v této pracovní skupině zaměřené na náš region očima člověka jako uživatele krajiny kolem Orlic, který se v ní pohybuje, identifikuje se s ní jako s domovem a nebo v ní i hospodaří, odpočívá v ní, kontaktujte garanta, kterým je Ing. Zbyněk Myšák, člen Programového výboru MAS.

Setkání v Přestavlkách úspěšně proběhlo.

Další společné setkání všech PS se koná 29.5.2007 v Restauraci Pod kaštany ve Žďáru nad Orlicí.

Stáhněte si pozvánku.

Stále hledáme partnery ochotné pomoci našemu regionu!

Pracovní skupina Lidé nad Orlicí

Chcete-li se realizovat v této pracovní skupině zaměřené na náš region očima člověka – obyvatele, který tu žije, má své společenské a životní potřeby, účastní se život v obcích regionu a hledá tu místo pro kvalitní život, kontaktujte garanta, kterým je Ing. Pavel Bílek, člen Programového výboru MAS.

Setkání na Vrbici úspěšně proběhlo.

Další společné setkání všech PS se koná 29.5.2007 v Restauraci Pod kaštany ve Žďáru nad Orlicí.

Stáhněte si pozvánku.

Stále hledáme partnery ochotné pomoci našemu regionu!

Pracovní skupina Rozvoj nad Orlicí

Chcete-li se realizovat v této pracovní skupině zaměřené na náš region očima člověka - obyvatele, který tu má své ekonomické aktivity, hledá tu obživu a realizaci svých představ, pro toto též potřebuje zázemí, kontaktujte garanta, kterým je Jan Šeda, člen Programového výboru MAS.

Další společné setkání všech PS se koná 29.5.2007 v Restauraci Pod kaštany ve Žďáru nad Orlicí.

Stáhněte si pozvánku.

Stále hledáme partnery ochotné pomoci našemu regionu!
 leader_logo.jpgLOGO ISKPlogozijemespoluIROP_CZ_RO_B_C RGB
© 2009 - 2106 MAS NAD ORLICÍ - region, kde se setkávají řeky. Všechna práva vyhrazena.
Redakční systém. Realizoval WAMAK.
Mapa stránek · Zásady používání stránek