LOGO ISKP

logo-NSMASm.jpg

 logozijemespolu

 
PODPORUJÍ NÁS:

logo_colour KHK male.gif
Čin
nost MAS NAD ORLICÍ je podporována Královéhradeckým krajem.
 
 
jaune.jpgPRV_logo male.jpg
Realizace strategického plánu LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ a realizace projektů spolupráce MAS byly podpořeny Programem rozvoje venkova ČR.
 
 
Přípravu integrované strategie pro období 2014-2020 podporují města a obce v území. Aktuální stav najdete na stránce.
 

 

Nacházím se: Domovská stránka / Strategie "2020 je blízko"< Zpět

Strategie regionu

Strategie regionu Jedním z hlavních úkolů MAS je vytvoření, realizace a hodnocení strategie rozvoje území – v programu LEADER nazývané nyní Strategický plán rozvoje území MAS.

MAS NAD ORLICÍ volí postup maximálního zapojení veřejnosti jak do analýzy území, tak do směrování opatření k dalšímu rozvoji venkova nad Orlicí. Vychází též z mnoha strategických dokumentů jak obcí, tak zejména mikroregionů v území.

ZÁKLADNÍM strategickým dokumentem je INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS NAD ORLICÍ, která je stále živým dokumentem, nejdéle po dvou letech je hodnoceno její naplňování a je průběžně aktualizována. Vznikala v pracovních skupinách a týmech, o její jednotlivé priority nadále pečují pracovní skupiny se svými stálými garanty. Aktuální verzi ISÚ (schválenou dne 22.7.2008) si můžete stáhnout zde. Můžete také kdykoli zaslat své podněty a připomínky, navrhnout nové aktivity a úpravy. Cíle ISÚ můžeme naplňovat jednak metodou LEADER v programech LEADER PRV, LEADER ČR i krajskými podporami, jednak vlastními aktivitami a i s podporou z dalších evropských a fondů.

NEJVĚTŠÍ PŘÍLEŽITOSTÍ pro naplnění cílů ISÚ je nyní (po zkušenosti s programem LEADER ČR 2007) program LEADER PRV. V současnosti probíhá tvorba STRATEGICKÉHO PLÁNU PRO LEADER, s nímž usilujeme o to stát se MAS vybraou pro jeho realizaci. Do konce srpna 2008 se můžete zasadit o jeho podobu, můžete ovlivnit, které podpory budou možné, aby odpovídaly i Vašim záměrům.

V oddíle Fiche se můžete postupně seznamovat s návrhy Fichí=dotačních titulů naší strategie a do Valné hromady, plánované na 2.9.2008 navrhovat jejich úpravy a změny na adresu kanceláře MAS.

V oddíle Postup se můžete seznámit s postupem tvorby naší strategie a najít termíny, kdy se můžete zapojit.

Místní akční skupina je ale i neziskovým subjektem usilujícím o rozvoj venkova dalšími projekty, vzděláváním, napomáhá přísunu financí do regionu a podněcuje vzájemné mezisektorové partnerství mezi podnikateli, veřejnou správou a neziskovým sektorem. Spolupráce je nejen hlavní metoda realizace strategie, ale i klíč k budoucímu rozvoji a úspěšnosti společných projektů.
Náplní strategie je i vzdělávání jednotlivých aktérů celého procesu, a to zejména pro to, aby impulsy, náměty a projekty přicházely zdola, z území. Aby území MAS rostl potenciál a aktivní žadatelé nebyli nuceni podřizovat venkov nerespektujícím pravidlům shora daných vizí o rozvoji.

Chcete se též připojit k tvorbě strategie a projektů? Máte své náměty a vize? Sledujte pozvánky na setkání.

Společná formulace vize

PICT0239g
PICT0238g
PICT0237g
PICT0234g
PICT0235g
PICT0234g
PICT0232g
PICT0228g
PICT0228g
Stránky: 1 2 3 
 leader_logo.jpgLOGO ISKPlogozijemespoluIROP_CZ_RO_B_C RGB
© 2009 - 2106 MAS NAD ORLICÍ - region, kde se setkávají řeky. Všechna práva vyhrazena.
Redakční systém. Realizoval WAMAK.
Mapa stránek · Zásady používání stránek