slideshow
Propagace MAS
slideshow
Diskový podmítač - Horáček Lhoty u Potštejna
slideshow
Dopravní hřiště v Chocni
slideshow
IT kompetence ZŠ a MŠ Sruby
slideshow
Kuchyň Borohrádek
slideshow
Mobiliář na akce - SH - ČMS SDH Libřice
slideshow
Vybavení MŠ Rviště
slideshow
Vybavení pro kulturní akce - ZUŠ Choceň
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

Strategický plán LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ

Na zasedání Valné hromady MAS v Podlesí dne 9.10.2008 byl schválen Strategický Plán LEADER MAS NAD ORLICÍ. Konečné znění některých kapitol zejména ve vztahu k dalším dokumentům MAS a k nově nastalým faktům (volené orgány aj.) byly na základě pověření Valnou hromadou schváleny Programovým výborem jako orgánem pověřeným přípravou a realizací SPL.

 


SPL s názvem LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ je dokument, který jsme podali do konkurenčního boje s jinými MAS. Z celkového počtu zhruba 80 jich bude vybráno jen 32. Bude-li nám hodnocení přát, budeme v našem území realizovat LEADER - program malých projektů a spolupráce.

 

Aktualizace Strategického plánu LEADER

NEJVĚTŠÍ PŘÍLEŽITOSTÍ pro naplnění cílů ISÚ je v současné program LEADER PRV a to formou podpory projektů a realizací spolupráce. V současnosti připravujeme aktualizaci STRATEGICKÉHO PLÁNU PRO LEADER. Do konce roku 2010 se můžete zasadit o jeho novou podobu, můžete ovlivnit, které podpory budou možné, aby odpovídaly i Vašim záměrům.


  KALENDÁŘ
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes