slideshow
Propagace MAS
slideshow
Diskový podmítač - Horáček Lhoty u Potštejna
slideshow
Dopravní hřiště v Chocni
slideshow
IT kompetence ZŠ a MŠ Sruby
slideshow
Kuchyň Borohrádek
slideshow
Mobiliář na akce - SH - ČMS SDH Libřice
slideshow
Vybavení MŠ Rviště
slideshow
Vybavení pro kulturní akce - ZUŠ Choceň
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

VIZE území MAS NAD ORLICÍ v roce 2020

 

Bohatství regionu NAD ORLICÍ plyne z odpovědnosti a spolupráce jeho obyvatel.

Region NAD ORLICÍ je místem, kde zdravě žijí a zůstávají obyvatelé, kteří pečují o svůj domov a krajinu, aktivně se účastní komunitního života a jsou zapojeni v řešení problémů místních komunit a obcí. Prostředí posiluje pozitivní vztah mladé generace k regionu. Jejich bohatství plyne z nápaditého a ve spolupráci se rozvíjejícího soběstačného a samostatného způsobu života a podnikavosti, to vše s přihlédnutím k udržitelnému využívání místních zdrojů a potenciálu místních obyvatel.

 

Na základě hodnocení celkové SWOT analýzy a dat o území byly definovány tři klíčové oblasti rozvoje:

 

IDENTITA

Posílení identity regionu a obyvatel, jejich komunikace a vzdělanosti.

Popis:

Rozvoj identifikace lidí s regionem a jeho hodnotami, bezpečné zakotvení v místě a komunitě. Posilování tradic, místních produktů, posilování vzdělanosti a bohaté škály příležitostí k aktivnímu životu v příjemném prostředí obce a krajiny, nárůst kulturní identifikace a kulturních aktivit v regionu. Aktivní tvorba kvality života v obci, ve formě pozitivní identity obcí, využití místních hodnot a všestranného kulturního i přírodního dědictví, otevírání se novým a neotřelým přístupům a formám v krajinotvorbě, architektuře, komunitním životě, kultuře.

Očekávané dopady:

Udržení mladých a ekonomicky aktivních lidí v regionu, oživení popularity a využití místních zdrojů, produktů a služeb. Posílení vazeb mezi lidmi, celkově ohleduplnější a udržitelnější zacházení s místními hodnotami a jejich využití pro komunitní rozvoj. Diverzifikace, zkvalitnění a otevřenost vzdělávání a správy území.

 

SAMOSTATNOST

Udržitelné využívání zdrojů pro rozvoj samostatnosti regionu a v regionu.

Popis:

Udržitelné a vyvážené využívání materiálních, přírodních, lidských, prostorových i ekonomických hodnot a zdrojů pro posilování odpovědnosti za okolí i sebe sama. Podpora aktivních lidí, rozvoj kreativity, nápaditosti a samostatného konání ve vzdělávání, podnikání, zaměstnávání i komunitním životě a zdravém životním stylu. Posilování ekonomické bezpečnosti a vazeb na spolehlivé místní zdroje potravin a služeb.

Očekávané dopady:

Změna postojů směrem k odpovědnosti a aktivitě ve všech oblastech života. Udržitelnější využití místních zdrojů pro místní ekonomiku, vyšší podíl místních ekonomických vazeb a vzájemné informovanosti. Zvýšení pocitu bezpečí života v regionu. 

 

SPOLUPRÁCE

Rozvoj spolupráce a společného řešení problémů.

Popis:

Společná identifikace problémů komunitními metodami, rozhodování o řešení a zapojování různých aktérů. Bezpečné a zdravé komunity. Rozvoj spolupráce uvnitř regionu i navenek.

Očekávané dopady:

Nárůst otevřenosti všech aktérů ke spolupráci, k novým podnětům, ke vzdělávání. Zvýšení zapojení se do ekonomické i společenské spolupráce. Využití synergických efektů spolupráce.

 

  KALENDÁŘ
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes