Nacházím se: Domovská stránka / Projekty MAS / Vzdělávací projekty a akce / Středoevropské cesty< Zpět
 

Středoevropské cesty k živém venkovu

Tento projekt je podpořen z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje.
 
 Předmět projektu
V rámci projektu budeme realizovat tři zahraniční pracovní exkurze v zemích středoevropského prostoru s mnoha historickými průsečíky právě ve vývoji venkova a samosprávy již od počátku 20. století. Námět projektu vzešel ze setkání s partnery z Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska a Maďarska, projekt je připravován s partnerskými subjekty ve venkovských oblastech. Jednotliví partneři připraví dvoudenní výměny zkušeností v jedné nebo dvou sousedních zemích v regionech s bohatými zkušenostmi a zajímavými modelovými projekty. Tématem bude využití nových námětů v rozvoji vesnic, nové formy spolupráce ve venkovské ekonomice (družstva, sítě pro cestovní ruch, ...), využití obecních objektů, zkušenosti s tematickým směřováním rozvoje vesnice za účasti různých sektorů a využívání místních hodnot a nové formy financování jejich údržby a využití. Forma exkurzí, tzv. travelling workshop se osvědčila již při více aktivitách v rozsahu střední Evropy, kde se naši pracovníci účastnili. Závěr každého setkání je zaměřen na výměnu zkušeností a formulaci závěrů každé ze dvou skupin, které povede facilitátor.
 
Stav projektu
  • V prosinci 2008 byla podána žádost, projekt byl vybrán k realizaci.
  • V červenci 2009 proběhla první exkurze do Polska, program naleznete zde. Na závěr exkurze proběhlo vyhodnocení, které naleznete zde.
  • V září proběhla exkurze do Tyrolska a Slovinska, pozvánku naleznete zde.
  • Na počátku prosince proběhla nejdelší cesta do regionů Slovenska a Polska. Pozvánku najdete tady.
Pro aktuální informace sledujte Kalendář.
 

 
  Odpovědnou osobou v MAS NAD ORLICÍ je Petr Kulíšek.
 leader_logo.jpgLOGO ISKPlogozijemespoluIROP_CZ_RO_B_C RGB
© 2009 - 2106 MAS NAD ORLICÍ - region, kde se setkávají řeky. Všechna práva vyhrazena.
Redakční systém. Realizoval WAMAK.
Mapa stránek · Zásady používání stránek