LOGO ISKP

logo-NSMASm.jpg

 logozijemespolu

 
PODPORUJÍ NÁS:

logo_colour KHK male.gif
Čin
nost MAS NAD ORLICÍ je podporována Královéhradeckým krajem.
 
 
jaune.jpgPRV_logo male.jpg
Realizace strategického plánu LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ a realizace projektů spolupráce MAS byly podpořeny Programem rozvoje venkova ČR.
 
 
Přípravu integrované strategie pro období 2014-2020 podporují města a obce v území. Aktuální stav najdete na stránce.
 

 

Region působnosti Místní akční skupiny NAD ORLICÍ

Region o rozloze 463 km2 leží na pomezí Královéhradeckého a Pardubického kraje podél řeky Orlice na území 58 obcí s celkovým počtem téměř 43 tis. obyvatel. MAS sdružuje podle principu partnerství a v Leaderovském duchu venkovské podnikatele, hospodáře, spolky a obce s cílem dosáhnout lepšího rozvoje venkova v kraji tří Orlic. Metodu LEADER (nyní s podporou Komunitně vedeného místního rozvoje dle nařízení 1303/2013), jako úspěšný nástroj rozvoje venkova, naplňujeme podporou projektů, spoluprací s jinými MAS, vzděláváním a podněcováním další spolupráce v území.
 
Území na něž je činnost MAS zaměřena a pro nějž tvoří strategické dokumenty je jedním ze tří základních charakteristik. Působnost jednotlivých Strategických plánů a tedy i MAS se nesmí pro program LEADER překrývat.
Páteř území tvoří řeka Orlice, na jihu Tichá Orlice se sídly na okolních terasách, na severu Divoká Orlice a obce v jejím údolí i na hřebenech a kopcích nad kańonem řeky a poté spojená Orlice a rovinaté kraje jejich menších přítoků a Dědiny.
Region MAS také můžete prohlížet na protále Geosense. Přes odkaz.
 leader_logo.jpgLOGO ISKPlogozijemespoluIROP_CZ_RO_B_C RGB
© 2009 - 2106 MAS NAD ORLICÍ - region, kde se setkávají řeky. Všechna práva vyhrazena.
Redakční systém. Realizoval WAMAK.
Mapa stránek · Zásady používání stránek