Nacházím se: Domovská stránka / Projekty MAS / Venkovské komunitní školy< Zpět
  Omlouváme se, informace doplňujeme...

Venkovské komunitní školy

Projekt spolupráce MAS Sdružení Růže, MAS Podhorácko a MAS NAD ORLICÍ.

 Předmět projektu
Cílem projektu je podpora rozvoje celoživotního vzdělávání na venkově ve prospěch udržitelnosti a konkurenceschopnosti venkova. Hlavním předmětem projektu je vytvoření podmínek pro celoživotní vzdělávání v obcích cestou vytvoření vzdělávacího a školícího centra v obci (9 komunitních škol ve třech regionech), vyškolení obecních koordinátorů celoživotního vzdělávání a rozvoje vesnic (9 koordinátorů) a nastartováním vlastního procesu vzdělávání v obci (min 30 vzdělávacích kurzů pro veřejnost, a min 350 účastníků kurzů).
Pro vytvoření zázemí celoživotního vzdělávání využíváme stávající vzdělávací zařízení v obci (základní školy), které budou částečně modernizovány a dovybaveny tak, aby mohly sloužit i dospělé populaci pro účely dalšího vzdělávání.  Vedle vytvoření zázemí pro komunitní školu je stěžejní aktivitou projektu zahájení procesu celoživotního vzdělávání v obcích. To je směrováno na rozšíření jazykových kompetencí, IT znalostí a tradičních dovedností, které zvýší možnost uplatnění absolventů na trhu práce a umožní jim zahájení, či rozšíření samostatného podnikání.  
Průřezovou aktivitou projektu je společné vzdělávání obecních koordinátorů celoživotního vzdělávání a rozvoje vesnice, kteří budou zajišťovat celoživotního vzdělávání, ale i další aktivity ve prospěch rozvoje obce.
 
 
Stav projektu
V červnu 2009 byl projekt zaregistrován na SZIF. V současnosti probíhá administrativní kontkrola.
 
Postavení MAS
MAS NAD ORLICÍ je partnerem projektu, funkci koordinační MAS zastává MAS Sdružení Růže.

Partneři projektu:
MAS Sdružení RŮŽE
MAS Podhorácko

 

 
  Odpovědnou osobou v MAS NAD ORLICÍ je Kateřina Loučková.
 leader_logo.jpgLOGO ISKPlogozijemespoluIROP_CZ_RO_B_C RGB
© 2009 - 2106 MAS NAD ORLICÍ - region, kde se setkávají řeky. Všechna práva vyhrazena.
Redakční systém. Realizoval WAMAK.
Mapa stránek · Zásady používání stránek