Nacházím se: Domovská stránka / Projekty MAS / Venkovské tradice v krajině< Zpět
 

Venkovské tradice v krajině

Projekt spolupráce MAS NAD ORLICÍ, MAS Strážnicko, MAS Podchlumí a MAS České Středohoří

Předmět projektu 
Projekt spolupráce je zaměřen na realizaci vzdělávacích aktivit a vzájemnou spolupráci členů MAS, podporu spolkové činnosti spojené s tradicemi regionů, s občanským zušlechťováním krajiny, spolupráci obcí se školami a spolky, zaměřuje se na aktivity v území využívající místního bohatství pro zlepšení identity regionů a oživení občanských aktivit. Dalším předmětem je rozvoj a vybavení návštěvnických míst MAS, vzdělávání aktérů spolkového života a podpora šetrného turismu. Hlavním předmětem projektu je zlepšit situaci ve vybavenosti a zázemí spolků a MAS pro realizaci výše uvedených aktivit, předávání zkušeností mezi MAS a společné aktivity vedoucí k přenosu dobré praxe mezi regiony.
Mezi hlavní projektové aktivity patří vybavení a zlepšení zázemí spolků a MAS, vybavení MAS pro společné aktivity, vybavení objektů a krajiny a prostor pro prezentaci tradic a venkovských hodnot, aktivizace venkovských komunit, environmentální vzdělávání a dlouhodobě udržitelné plánování rozvoje. Cílem je zlepšení stavu památek a objektů místního významu, připomenutí tradic, realizace interiérových i venkovních expozic. Cílem je nejen umožnit realizaci projektu, ale posílit kapacity MAS do budoucna a vybavit je odpovídajícími prostory pro jejich cíle.
 
Stav projektu
V listopadu 2008 byla podána žádost, projekt byl vybrán k podpoře. V červnu 2009 byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace z PRV. V současnosti běží realizace projektu, projekt by měl být ukončen v polovině roku 2010. Jednotlivé akce k projektu najdete v sekci Kalendář, akce k projektu spolupráce jsou řazeny v kategorii Partnerství.
 
Postavení MAS
MAS NAD ORLICÍ je koordinátorem projektu, v projektu plní funkci koordinační MAS.

Partneři projektu:
Strážnicko místní akční skupina
MAS Podchlumí
Místní akční skupina České Středohoří

Místní partneři:
ZO ČSOP Orlice
ČZS Chleny
INEX -SDA Kostelecké Horky
 

 
  Odpovědnou osobou v MAS NAD ORLICÍ je Petr Kulíšek.
 leader_logo.jpgLOGO ISKPlogozijemespoluIROP_CZ_RO_B_C RGB
© 2009 - 2106 MAS NAD ORLICÍ - region, kde se setkávají řeky. Všechna práva vyhrazena.
Redakční systém. Realizoval WAMAK.
Mapa stránek · Zásady používání stránek