slideshow
Propagace MAS
slideshow
Zařízení sociální péče Choceň
slideshow
Charita Třebechovice p. O.
slideshow
Choceň - lávka
slideshow
Kostelec nad Orlicí
slideshow
Oucmanice Paleta
slideshow
Běstovice workout
slideshow
ZŠ Borohrádek
slideshow
Církevní ZŠ Borohrádek
slideshow
Farma u řeky Orlice
slideshow
Vysoký Újezd
slideshow
Chlenská uzenina
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

  25. výzva - Komunitní centra IV

Zveřejněno:
26.10.2020
Autor:
Martina Lorencová
E-mail:
martina.lorencova@nadorlici.cz
Výzva:
Dne 30. října 2020 Místní akční skupina NAD ORLICÍ vyhlásí 25.Výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva je zaměřena na podporu rozvoje komunitních center: stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením. Upozornění: nelze podpořit projekty, které budou sloužit pouze seniorům.
 
Příjem žádostí bude probíhat od 30.10.2020 od 8 h. do 10.12.2020 do 12 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+.
 
 
Seznam podpořených projektl ve 25. výzvě.

 

Seminář pro žadatele se bude konat dle aktuální epidemiologické situace 13.11.2020 od 10:00  hod. online.
Prezentace ze semináře bude k dispozici zde.
 
Obecná a Specifická pravidla ve verzích platných ke dni dni vyhlášení této výzvy (v přílohách pravidel jsou k nalezení např. vzory některých příloh žádosti o podporu): 
!!Obecná a Specifická pravidla jsou průběžně aktualizovaná - verze k jakémukoliv aktuálnímu datu týkající se této výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.
 
Další dokumenty výzvy:

Jednací řád NAD ORLICÍ, o.p.s.

 

Zápis z jednání výběrové komise

Zápis ze zasedání programového výboru

Účastníci:
Komentáře:
přidat komentář
Zpět
  KALENDÁŘ
Nejsou publikovány žádné akce.
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes