slideshow
Propagace MAS
slideshow
Zařízení sociální péče Choceň
slideshow
Charita Třebechovice p. O.
slideshow
Choceň - lávka
slideshow
Kostelec nad Orlicí
slideshow
Oucmanice Paleta
slideshow
Běstovice workout
slideshow
ZŠ Borohrádek
slideshow
Církevní ZŠ Borohrádek
slideshow
Farma u řeky Orlice
slideshow
Vysoký Újezd
slideshow
Chlenská uzenina
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

  28. výzva - Bezpečná cesta VI

Zveřejněno:
8.10.2021
Autor:
Martina Lorencová
E-mail:
martina.lorencova@nadorlici.cz
Výzva:

Dne 8. října 2021 Místní akční skupina NAD ORLICÍ vyhlásila 28. Výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva je zaměřena na podporu bezpečnosti dopravy: rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II., III. třídy místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení; rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy; rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší.


Příjem žádostí bude probíhat od 8.10.2021 od 8 h. do 26.11.2021 do 12 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+. 
 
 
Seminář pro žadatele se bude konat 20.10.2021 od 9:00, dále jsou možné individuální konzultace. Prezentace ze semináře bude k dispozici zde.
 
 
Obecná a Specifická pravidla ve verzích platných ke dni dni vyhlášení této výzvy (v přílohách pravidel jsou k nalezení např. vzory některých příloh žádosti o podporu): 
!!Obecná a Specifická pravidla jsou průběžně aktualizovaná - verze k jakémukoliv aktuálnímu datu týkající se této výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 53 „Udržitelná doprava - Integrované projekty CLLD". V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.
 

Jednací řád NAD ORLICÍ, o.p.s.

 

Zápis 1. jednání VK + prezenční listina

Zápis 2. jednání VK + prezenční listina

Zápis PV

Účastníci:
Komentáře:
přidat komentář
Zpět
  KALENDÁŘ
Nejsou publikovány žádné akce.
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes