slideshow
Propagace MAS
slideshow
Diskový podmítač - Horáček Lhoty u Potštejna
slideshow
Dopravní hřiště v Chocni
slideshow
IT kompetence ZŠ a MŠ Sruby
slideshow
Kuchyň Borohrádek
slideshow
Mobiliář na akce - SH - ČMS SDH Libřice
slideshow
Vybavení MŠ Rviště
slideshow
Vybavení pro kulturní akce - ZUŠ Choceň
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

  7. výzva z IROP - Dokumenty územního rozvoje I

Zveřejněno:
12.4.2018
Autor:
Helena Sulková
E-mail:
helena.sulkova@nadorlici.cz
Výzva:
Dne 13. dubna 2018 Místní akční skupina NAD ORLICÍ vyhlásila 7.Výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva je zaměřena na podporu územních studií, jediným možným žadatelem jsou obce s rozšířenou působností.

Příjem žádostí bude probíhat od 13. 4. 2018 od 8 h. do 18. 5. 2018 do 14 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+
 
 
O uskutečnění semináře pro žadatele budete informováni.
 
Prezentace ze semináře pro žadatele ke stažení zde.
 
Obecná a Specifická pravidla ve verzích platných ke dni dni vyhlášení této výzvy (v přílohách pravidel jsou k nalezení např. vzory některých příloh žádosti o podporu): 
!!Obecná a Specifická pravidla jsou průběžně aktualizovaná - verze k jakémukoliv aktuálnímu datu týkající se této výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 45 PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.
 
Další dokumenty výzvy:

Jednací řád NAD ORLICÍ, o.p.s.

Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Programového výboru

Účastníci:
Komentáře:
přidat komentář
Zpět
  KALENDÁŘ
Nejsou publikovány žádné akce.
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes