slideshow
Propagace MAS
slideshow
Diskový podmítač - Horáček Lhoty u Potštejna
slideshow
Dopravní hřiště v Chocni
slideshow
IT kompetence ZŠ a MŠ Sruby
slideshow
Kuchyň Borohrádek
slideshow
Mobiliář na akce - SH - ČMS SDH Libřice
slideshow
Vybavení MŠ Rviště
slideshow
Vybavení pro kulturní akce - ZUŠ Choceň
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

  1. výzva SZP - dříve PRV

Zveřejněno:
1.4.2024
Autor:
Martina Lorencová
E-mail:
martina.lorencova@nadorlici.cz
Výzva:

Datum vyhlášení výzvy: 4.4.2024

Příjem žádostí na MAS: 4.4.2024 - 7.5.2024

Registrace žádostí na RO SZIF: do 31.7.2024

 

 

 Výzva č.1

 Schválení výzvy

 Výzva na webu SZIF: RO SZIF Hradec Králové - Státní zemědělský intervenční fond

 

Seznam přijatých projektů

Seznam přijatých projektů dle Fichí

 

Pravidla k výzvě

Návod na zřízení Portálu farmáře

návod na vygenerování žádosti - upozornění výběr dlaždice str.7 - Žádost o dotaci přes MAS (intervence 52.77 LEADER)

 

Pozvánka na semináře pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Fiche 1 - Podpora místního zemědělství

a) zemědělské podnikání

b) zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

c) peletovací zařízení pro vlastní spotřebu v podniku

d) školskařská produkce a pěstování okrasných rostlin

 

Fiche 2 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva

a) lesnické podnikání

b) lesní školkařská činnost

c) dřevozpracující provozovny

 

Fiche 3 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky

a) jako diverirzifikace zemědělského podnikatele

b) zaměřené na cestovní ruch

c) zaměřené na zpracování a uvádění produktů na trh

d) zaměřené na ostatní nezemědělské činnosti

 

Fiche 5 - Živo na venkově

a) kulturní, spolková a společenská zařízení, centra komunitní a vzdělávací, knihovny

b) drobná infrastrastruktura a základní služby

c) drobné památky místního významu

d) školská zařízení

 

Fiche 6 - Krajinou venkova

a) neproduktivní infrastruktura v krajině

b) lesní a polní cesty

c) prvky územního systému ekologické stability

d) stezky v lese i mimo les

 

Přílohy předkládané na MAS a RO SZIF

 Způsob výběru projektu na MAS

 

Příručky:

Příručka pro publicitu verze 1

Příručka pro zadávání zakázek verze 1.2

Metodika ke střetu zájmů verze 1

Kompletní přehled metodiky ke stažení

 

Účastníci:
Komentáře:
přidat komentář
Zpět
  KALENDÁŘ
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes