slideshow
Propagace MAS
slideshow
Diskový podmítač - Horáček Lhoty u Potštejna
slideshow
Dopravní hřiště v Chocni
slideshow
IT kompetence ZŠ a MŠ Sruby
slideshow
Kuchyň Borohrádek
slideshow
Mobiliář na akce - SH - ČMS SDH Libřice
slideshow
Vybavení MŠ Rviště
slideshow
Vybavení pro kulturní akce - ZUŠ Choceň
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

  6. výzva IROP+ - Památky II.

Zveřejněno:
8.3.2024
Autor:
Martina Lorencová
E-mail:
martina.lorencova@nadorlici.cz
Výzva:

Dne 11. března 2024  Místní akční skupina NAD ORLICÍ vyhlásila 6. výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 +. Výzva je zaměřena na podporu revitalizace kulturních památek.

 

Příjem projektových záměrů bude probíhat od 11.3.2024 od 8:00 h. do 12.4.2024 do 12:00 h. prostřednictvím
datové schránky MAS  yrp3wes nebo na email: mas@nadorlici.cz.
 
 
Obecná a Specifická pravidla ve verzích platných ke dni vyhlášení této výzvy (v přílohách pravidel jsou k nalezení např. vzory některých příloh žádosti o podporu): 
!!Obecná a Specifická pravidla jsou průběžně aktualizovaná - verze k jakémukoliv aktuálnímu datu týkající se této výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 70. VÝZVA IROP – PAMÁTKY – SC 5.1. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.
 
 
Další přílohy výzvy:
Účastníci:
Komentáře:
přidat komentář
Zpět
  KALENDÁŘ
Nejsou publikovány žádné akce.
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes