slideshow
Propagace MAS
slideshow
Diskový podmítač - Horáček Lhoty u Potštejna
slideshow
Dopravní hřiště v Chocni
slideshow
IT kompetence ZŠ a MŠ Sruby
slideshow
Kuchyň Borohrádek
slideshow
Mobiliář na akce - SH - ČMS SDH Libřice
slideshow
Vybavení MŠ Rviště
slideshow
Vybavení pro kulturní akce - ZUŠ Choceň
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

  6. výzva MAS z OPZ - Sociální služby a sociální začleňování III

Zveřejněno:
27.2.2019
Autor:
Helena Sulková
E-mail:
helena.sulkova@nadorlici.cz
Výzva:

Dne 28. 2. 2019 byla vyhlášena 6. výzva z Operačního programu zaměstnanost se zaměřením na podporu sociálních služeb a sociálního začleňování (sociální služby poskytované zejména terénní a ambulantní formou v režimu zákona č. 108/2006 Sb. i mimo režim tohoto zákona; komunitní sociální práce a komunitní centra). Příjem žádostí bude probíhat od 28. 2. 2019 od 4 h. do 14. 5. 2019 do 12 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+.

Obecná a Specifická pravidla ve verzích platných ke dni dni vyhlášení této výzvy:

!!Obecná a Specifická pravidla jsou průběžně aktualizovaná - verze k jakémukoliv aktuálnímu datu týkající se této výzvy a další užitečné dokumenty žadatel nalezne na webu Operačního programu zaměstnanost.

 

Ve středu 10. dubna 2019 od 13 hod proběhl v kanceláři MAS seminář pro žadatele k 6. výzvě z Operačního programu Zaměstnanost, opatření Sociální služby a sociální začleňování - pozvánka na seminář zde, prezentace ze semináře zde.

 

V rámci této výzvy byla podána pouze jedna žádost o podporu, tento projekt však nesplnil podmínky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.

 

 

 

 

 

Účastníci:
Komentáře:
přidat komentář
Zpět
  KALENDÁŘ
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes