slideshow
Propagace MAS
slideshow
Diskový podmítač - Horáček Lhoty u Potštejna
slideshow
Dopravní hřiště v Chocni
slideshow
IT kompetence ZŠ a MŠ Sruby
slideshow
Kuchyň Borohrádek
slideshow
Mobiliář na akce - SH - ČMS SDH Libřice
slideshow
Vybavení MŠ Rviště
slideshow
Vybavení pro kulturní akce - ZUŠ Choceň
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

Region působnosti Místní akční skupiny NAD ORLICÍ

Region o rozloze 475km2 leží na pomezí Královéhradeckého a Pardubického kraje podél řeky Orlice na území 59 obcí s celkovým počtem asi 51 500 obyvatel. MAS sdružuje podle principu partnerství a v Leaderovském duchu venkovské podnikatele, hospodáře, spolky a obce s cílem dosáhnout lepšího rozvoje venkova v kraji tří Orlic. Metodu LEADER (nyní s podporou Komunitně vedeného místního rozvoje dle nařízení 1303/2013), jako úspěšný nástroj rozvoje venkova, naplňujeme podporou projektů, spoluprací s jinými MAS, vzděláváním a podněcováním další spolupráce v území.
 

Území na něž je činnost MAS zaměřena a pro nějž tvoří strategické dokumenty je jedním ze tří základních charakteristik. Působnost jednotlivých Strategických plánů a tedy i MAS se nesmí pro program LEADER překrývat.
Páteř území tvoří řeka Orlice, na jihu Tichá Orlice se sídly na okolních terasách, na severu Divoká Orlice a obce v jejím údolí i na hřebenech a kopcích nad kańonem řeky a poté spojená Orlice a rovinaté kraje jejich menších přítoků a Dědiny.

 

Mapa regionu MAS.  

 

Metoda LEADER

 

Území působnosti Místní akční skupiny je vymezené obcemi:

 

 

 

  KALENDÁŘ
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes