slideshow
Propagace MAS
slideshow
Diskový podmítač - Horáček Lhoty u Potštejna
slideshow
Dopravní hřiště v Chocni
slideshow
IT kompetence ZŠ a MŠ Sruby
slideshow
Kuchyň Borohrádek
slideshow
Mobiliář na akce - SH - ČMS SDH Libřice
slideshow
Vybavení MŠ Rviště
slideshow
Vybavení pro kulturní akce - ZUŠ Choceň
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

  Valná hromada NAD ORLICÍ, o.p.s. 22.10. 2019

Vážení členové NAD ORLICÍ,

 

dovolujeme si Vás pozvat na Valnou hromadu NAD ORLICÍ, o.p.s. která se koná dne 22. 10. 2019 v 16.00 hod v Hostinci u Hubálků – Kostelecká Lhota

 

Tato Valná hromada je volební, proto je účast členů velmi důležitá.

 

Program Valné hromady:

 1. Úvodní slovo 
 2. Schválení programu Valné hromady
 3. Ustavení volební komise MAS
 4. Volby členů Výběrové komise
 5. Volba členů Správní rady za veřejný a neziskový sektor
 6. Mandát Programovému výboru
 7. Informace k činnosti MAS  - přehled výzev PRV, IROP, OP Z
 8. Projekty MAS – Místní akční plány, Příměstské tábory
 9. Informace k činnosti MAS  - přehled výzev PRV, IROP, OP Z, projekty MAP
 10. Závěr
 • Volby do výběrové komise MAS – komise má 10 členů a je nutné ji obsadit zvolenými zástupci členů ze všech tří sektorů (veřejný, soukromý a neziskový), při dodržení pravidla, že jeden členský subjekt může být zastoupen pouze v jednom orgánu, opakovaná volba je možná, lze navrhnout stávající členy orgánů MAS. Seznam členů orgánů je přílohou pozvánky.
 • Volba člena správní rady – zástupce veřejného a neziskového sektoru

 

Prosíme o potvrzení účasti do 18. 10. 2019, děkujeme.

 

Pozvánka

Plná moc

Složení orgánů

Návrh na člena

Souhlas s nominací


Zpět
  KALENDÁŘ
Nejsou publikovány žádné akce.
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes