slideshow
Propagace MAS
slideshow
Diskový podmítač - Horáček Lhoty u Potštejna
slideshow
Dopravní hřiště v Chocni
slideshow
IT kompetence ZŠ a MŠ Sruby
slideshow
Kuchyň Borohrádek
slideshow
Mobiliář na akce - SH - ČMS SDH Libřice
slideshow
Vybavení MŠ Rviště
slideshow
Vybavení pro kulturní akce - ZUŠ Choceň
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

  Strategie CLLD 2014-20

Přípravný tým spolu s programovým výborem MAS nastartoval tvorbu strategického dokumentu pro příští období 2014 - 2020. Celková strategie se nezaměří jen na možnosti metody LEADER, ale na veškeré místní potřeby venkovského regionu v působnosti naší organizace. Během první poloviny roku budou probíhat práce na informování veřejnosti a komunitním zapojení občanů do definice potřeb regionu a do návrhů řešení. Souběžně pak probíhají analýzy a třídění dat a také hodnocení dosavadní strategie.


Strategie NAD ORLICÍ, o..p.s. s názvem 2020 je blízko byla scvhálena 13. dubna 2017.

 

V období leden - květen 2019 proběhla evaluace naplňování cílů strategie.

 

Evaluační zpráva schválená Řídícím orgánem.

  KALENDÁŘ
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes