slideshow
Propagace MAS
slideshow
Diskový podmítač - Horáček Lhoty u Potštejna
slideshow
Dopravní hřiště v Chocni
slideshow
IT kompetence ZŠ a MŠ Sruby
slideshow
Kuchyň Borohrádek
slideshow
Mobiliář na akce - SH - ČMS SDH Libřice
slideshow
Vybavení MŠ Rviště
slideshow
Vybavení pro kulturní akce - ZUŠ Choceň
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

  Přechod na verzi pravidel 2. Pravidel pro žadatele

Vzhledem k situaci okolo pandemie Covid -19, jsme využili možnosti změny na přechod verzi 2. Pravidel pro žadatele.

Tyto pravidla obsahují změny, které umožňují části jednitlivých šablon realizovat on-line. 

V šabloně - kluby, je možné rychlejší čerpání. V průběhu minimálně a maximálně 10 po sobě jdoucích měsíců bude v klubu realizováno minimálně 24 hodin nefor. vzděl. v pravidelně se opakujících blocích.

 

Pravidla pro žadatele verze 2.

 

Kniha docházky klubu podle pravidel č.2

 

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Pelinková Lenka 603 433 091, pelinkova.lenka@nadorlici.cz

 

 

 

  Nařízení vlády pro realizátory šablon NNO

Vážení realizátoři šablon pro NNO,

dovolujeme si upozornit, že v souladu s Usneseními Vlády České republiky č. 995 a 996 ze dne 8. října 2020  ve kterých se s účinností ode dne 9. října 2020 do dne 11. října 2020, resp. ode dne 12. října 2020 do dne 25. října 2020 zakazuje "provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování", není v uvedeném období možné realizovat v rámci projektů aktivity, které by tato Usnesení porušily.


V případě dotazů se obraťte na manažera projektu.

  KALENDÁŘ
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes